In Chili is een kakkerlakkensoort ontdekt die zichzelf voedt met stuifmeel en zo mogelijk bloemen bestuift. Deze soort, de Moluchia brevipennis, komt alleen in de kustgebieden van het midden van Chili voor en voedt zich het liefst met het stuifmeel van bloemen die ook alleen in deze regio voorkomen.

kakkerlak bestuift
Foto © Ed Baker via Wikimedia Commons

Leefomgeving
Hoewel de meeste mensen kakkerlakken met ongedierte en afval associëren, is slechts minder dan 1 procent van de kakkerlakkensoorten aangepast om in een door mensen gedomineerde omgeving te leven.  De overige 99 procent van de 4500 bekende kakkerlakkensoorten leeft in uiteenlopende gebieden. Hoewel ze veel voorkomen in tropische regenwouden rond de evenaar en slecht zouden gedijen bij een mindere luchtvochtigheid, zijn er ook soorten die juist in woestijngebieden, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië en Californië, leven. De in Chili ontdekte soort verblijft in zogenaamde scrublands: een gebied of vegetatiezone gekenmerkt door weinig hoge begroeiing en veel gras en kreupelhout.

Inheemse bloemen
Kakkerlakken spelen een belangrijke rol in de voedingscyclus van ecosystemen door het eten van dode planten, bladeren en hout. Dit maakt ze een soort natuurlijke recyclers. De in Chili bestudeerde soort klimt bij schemer op bloemen om zich te voeden met stuifmeelkorrels, waarna hij mogelijk stuifmeelkorrels van de meeldraden naar de stamper verplaatst. Een wetenschapper van de Universiteit van Arizona, Katy Prudic, geeft aan dat insecten stuifmeel eten omdat het veel energie bevat en erg smakelijk is. Opvallend is dat deze kakkerlak zich vooral voedt met het stuifmeel van bloemen die alleen in Chili voorkomen. De wetenschappers vermoeden dat de kakkerlakken zich ontwikkelden om voor voedsel en onderdak afhankelijk te zijn van inheemse bloemen en planten. Deze zijn beter bestand tegen het droge, ruwe klimaat dan de flora die hier niet van nature vandaan komt.

Zeldzame soort
De Moluchia brevipennis is een van de dertien endemische kakkerlakkensoorten in Chili. Hiernaast zijn er nog vijf in Chili geïntroduceerde soorten bekend. De stuifmeel consumerende soort is erg zeldzaam. Naast de in Chili ontdekte soort zijn er in de wereld twee bestuivende kakkerlakkensoorten bekend: één in Frans-Guinea en één in Borneo. De onderzoekers stellen hiertegen dat er, in verhouding tot andere insecten, ook nog maar weinig onderzoek is gedaan naar wilde kakkerlakken.

Links artikel: National Geographic, ScienceDirect, Santiago Times ©AnimalsToday Lisa van Leeuwen