Recentelijk zijn twee wolvenwelpjes en een eenjarig vrouwtje gedood in de eerste week van het jaarlijks jachtseizoen in Montana in de Verenigde Staten. Het jonge vrouwtje maakte onderdeel uit van de Junction Batte roedel. Deze bestaat uit 27 wolven en is de meest gespotte roedel in het Yellowstone National Park.

wolfjes
Jonge wolfjes uit Yellowstone gedood tijdens jachtseizoen | Foto: Pixabay

Montana Fish, Wildlife & Parks (FWP) bevestigt dat de jacht net buiten Yellowstone plaatsvond. Ongeveer 5 procent van het jaar bevinden de wolven van Yellowstone zich buiten de grenzen van het park, meestal tegen het einde van de herfst aan. Buiten het park zijn de wolven minder goed beschermd.

Jarenlang heeft Montana strenge restricties opgelegd wat betreft de jacht op wolven in gebieden die grenzen aan Yellowstone, maar onlangs zijn veel van deze restricties opgeheven. Daarnaast staat Montana nu toe lokaas te plaatsen op privéterrein, ook wanneer deze aan Yellowstone grenst. Deze nieuwe omstandigheden maken wolven in het noorden van Yellowstone extreem kwetsbaar. Voor de start van het jachtseizoen werd er daarom een brief geschreven namens bijna 200 volksstammen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin zij aanspoorden de Endangered Species Act (ESA) van 1973 nieuw leven in te blazen. De wet zou ervoor zorgen dat de wolf overal in de Verenigde Staten opnieuw de status van beschermd diersoort zou krijgen. Dat zou betekenen dat de jacht op wolven illegaal wordt.

De wolven in Montana zijn belangrijk voor het in stand houden van het ecosysteem en vormen een belangrijk symbool van Yellowstone. Ze trekken daarbij veel toeristen, waardoor de jacht ook de lokale economie in gevaar brengt. Jaarlijks spenderen bezoekers van staten die rondom Yellowstone liggen ruim 500 miljoen dollar – een gedeelte van deze groep komt voor de wolven. In haar statement stelt Cam Sholly, opzichter van Yellowstone, dat “ze zal blijven onderhandelen met de staat Montana over restricties die de wolvenpopulatie zullen beschermen”.

Bronnen:

Grijze wolf onder vuur in Verenigde Staten

©AnimalsToday.nl Lotus Bueno de Mesquita