Begin deze week oordeelde het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag dat Japan illegaal op walvissen jaagt in de Zuidelijke IJszee en wetenschappelijk onderzoek als excuus voor commerciële walvisvaart gebruikt. Daarom kreeg Japan een verbod op walvisjacht opgelegd in dit gebied, een walvisreservaat.

Walvis - walvisjacht
Walvis | Foto: Eggz via Compfight cc

Japan zegt zeer teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar het besluit van het ICJ te respecteren. Daarom heeft het visserijagentschap nu aangekondigd de jaarlijkse walvisjacht in de Zuidelijke IJszee te annuleren: dit is voor het eerst in vijfentwintig jaar.

Toch sluiten Japanse ambtenaren toekomstige walvisvaartprogramma’s niet uit. Vooralsnog is men van plan de walvisvaart in het noorden van de Stille Oceaan te hervatten, onder de noemer ‘research’. Ook heeft het verbod geen invloed op de walvisvaart voor de Japanse kust.

Hoewel de walvisjacht onder het mom van wetenschappelijke doeleinden plaatsvindt, is het geen geheim dat de dieren worden bejaagd voor hun vlees. Sinds 1986 geldt een moratorium (tijdelijk verbod) op de commerciële walvisvangst, ingesteld door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC). Het vergaren van wetenschappelijke informatie is wel toegestaan, ook als daarbij walvissen worden gedood. Van deze maas maakt Japan al sinds 1986 valselijk gebruik.

Australië, gesteund door Nieuw-Zeeland, startte in 2010 een rechtszaak tegen Japan bij het Internationaal Gerechtshof, om zo een einde te maken aan de jaarlijkse walvisjacht in de Zuidelijke IJszee en werd deze week in het gelijk gesteld. De Japanse walvisjacht dient wel degelijk een commercieel doel en de onderzoeksresultaten staan absoluut niet in verhouding tot de dood van zo veel zeezoogdieren, besloot het Gerechtshof.

Hoewel juridische experts vermoeden dat Japan het walvisvaartprogramma enigszins aanpast om onder het verbod van het ICJ uit te komen, is de verwachting dat Australië en Nieuw-Zeeland de ontwikkelingen op de voet volgen en politieke druk blijven uitoefenen.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde