Het lot van de meer dan 64.000 levende wilde dieren waarvan tussen 2010 en 2014 officieel gemeld is dat ze in beslag zijn genomen door de handhavingsinstanties van CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde wilde dieren en planten) blijft onduidelijk.  Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Universiteit van Oxford Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU) en World Animal Protection.

informatiegebrek
De plompe lori is vaak slachtoffer van illegale handel | Foto: Dan Bennett/Wikipedia

De onderzoekers waarschuwen dat deze dieren waarschijnlijk slechts een fractie van de werkelijke aantallen vormen, want uit de studie bleek dat slechts een op de drie (30 procent) van de landen die partij zijn bij CITES gegevens verstrekt. Twee van de drie landen rapporteerden geen inbeslagnames van levende dieren. Dit hoewel de waarde van het stropen van bedreigde diersoorten voor de illegale wereldwijde handel in wilde dieren wordt geschat op acht à tien miljard dollar (zo’n 7 à 9 miljard euro) per jaar. De cijfers hebben geleid tot vragen om betere rapportage over inbeslagnames en over wat er gebeurt met levende wilde dieren.

Informatiegebrek
De studie wijst er ook op dat het uiteindelijke lot van de in beslag genomen levende wilde dieren onbekend is. Zodra de dieren in beslag zijn genomen moeten de nationale autoriteiten beslissen of ze in gevangenschap blijven, terug worden gezet in de natuur of dat ze worden gedood. CITES geeft richtlijnen voor deze besluitvorming op basis van de beschermingsstatus en de welzijnsbehoeften van de dieren. Maar informatie over het lot van deze wilde dieren is geen formele CITES-eis en als gevolg daarvan zijn er geen cijfers over hoeveel van hen werden gedood, gevangen gehouden of teruggezet in de natuur.

Bezorgd
De onderzoekers zijn bezorgd dat dit gebrek aan gegevens het welzijn en de overleving van in beslag genomen dieren in gevaar brengt – veel wilde dieren zouden opnieuw verhandeld kunnen worden als ze gewoon niet kunnen worden verantwoord. Professor David Macdonald van de universiteit van Oxford, senior onderzoeker voor de studie, zei:

“Wij vrezen dat dit duizelingwekkende aantal slechts het topje van de ijsberg is. Slechts een relatief klein deel van de wilde dieren die betrokken zijn bij de illegale handel wordt verondersteld te zijn onderschept door handhavingsbureau’s. Van zeventig procent van de landen die partij zijn bij de CITES ontbreken de gegevens over inbeslagnames volledig.

Gezien de snel groeiende wereldwijde trends in de illegale handel in wilde dieren, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er geen levende dieren onderschept werden aan hun grenzen. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat van alle levende wilde dieren die als in beslag genomen werden gemeld, momenteel twintig procent wordt beschouwd als bedreigd met uitsterven. Wij raden ten zeerste aan dat de CITES-handelsdatabank informatie moet bevatten over het lot van alle levende wilde dieren die zijn onderschept, zodat we weten wat er met hen gebeurt, en we het risico kunnen verminderen dat ze opnieuw in de illegale handel terecht komen.”

Dr Neil D’Cruze, hoofdonderzoeker namens World Animal Protection voor de studie, zei:

“De illegale handel in wilde dieren is een grote, complexe en smerige zaak. De nationale autoriteiten spelen een belangrijke rol en worden geconfronteerd met een aantal moeilijke keuzes als ze dieren in beslag nemen – of ze hen vrijlaten in het wild, plaatsen in verzorgende gevangenschap of doden.

Betere vastlegging van data is van cruciaal belang om te weten wat er gebeurt met elk dier en kan helpen bij het kijken naar de uitdagingen en problemen waarmee handhavingsinstanties worden geconfronteerd bij het beheer van de dieren na inbeslagname. Zonder deze transparantie is er een reële mogelijkheid dat bedreigde soorten opnieuw in handen komen van dezelfde misdadigers van wie ze werden afgenomen. We moeten kunnen instaan voor deze wilde dieren.”

CoP17
De bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek zullen op de 17e vergadering van de Conferentie van de Partijen (CoP17) in Johannesburg, Zuid-Afrika op 27 september 2016 worden gepresenteerd tijdens een side event gericht op de confiscatie van levende wilde dieren, georganiseerd door het Species Survival Network (SSN).

Persbericht World Animal Protection