Eind februari werd een dode wolf hangend aan een verkeersbord gevonden in het natuurgebied Ubiñas in de Spaanse deelstaat Asturië. Dit is sinds 8 februari het vierde lichaam van een gedode wolf dat in deze deelstaat opzettelijk ergens wordt opgehangen of gelegd door jagers om een statement te maken. Natuurbeschermers slaan alarm en eisen dan de verantwoordelijke overheidsinstanties ingrijpen.

wolf
Illegale jacht bedreigt wolf in Asturië, Spanje | Foto: The Shared Experience via Compfight cc

Macabere vondsten
Het Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), dat zich inzet voor de bescherming van wilde dieren, sloeg als eerste alarm. Een vertegenwoordiger van de organisatie geeft aan dat “de wildjacht in de natuurgebieden van Asturië meer dan duidelijk is.” De vier dode wolven zijn gevonden in verschillende gebieden in de deelstaat. De eerste werd gevonden door een jong meisje op 8 februari in Cangas de Onis. Het lichaam van de wolf lag tussen twee auto’s in de bebouwde kom. Op vrijdag 24 februari werd de tweede macabere vondst gedaan in Arriondas: hier werden de lichamen van twee wolven aangetroffen op de parkeerplaats van een supermarkt. Alle lichamen bevatten sporen van schoten. Het laatste geval, op zondag 25 februari, werd gevonden langs de weg, hangend aan een verkeersbord. Een duidelijk statement van de jagers: de autoriteiten kunnen ons verbieden op wolven te jagen, maar we doen het toch.

Het gaat hier dus om de illegale jacht op de wolf. De lokale autoriteiten hebben een beheerplan voor de wolvenpopulaties die door overheidsinstanties is opgesteld. Dit houdt in dat de jacht op wolven alleen uitgevoerd mag worden door organen van de lokale autoriteiten. De autoriteiten hebben Seprona (Dienst natuurbescherming van de Guardia Civil) ingeschakeld voor verder onderzoek. De milieuorganisaties geven verder aan dat ze zich niet alleen zorgen maken om het doden van de wolven, maar ook om het doelbewust plaatsen van de lichamen op plekken waar ze gezien en gevonden zullen worden. Zij stellen dat er een georganiseerde campagne gaande is van ‘extremisten en radicalen’ die de jacht op wolven hebben geopend zonder enige controle.

wolf
Meest recente geval | Foto: FAPAS

Het is niet de eerste keer dat er dode wolven worden aangetroffen langs wegen of op de bebouwde kom. In 2015, eind maart, werd een dode wolf opgehangen aan een verkeersbord in Asturië. De wolf was doodgeschoten, een oor geamputeerd en vervolgens opgehangen. In het afgelopen jaar zijn in totaal zo’n 8 a 9 lichamen van gedode wolven in de regio gevonden.

Wolvenjacht in Spanje
In Spanje leven wolven voornamelijk in Castillië en León, Asturië en Galicië. Ook worden ze aangetroffen in de Pyreneeën en in de Sierra Morena. De rivier Duero is een belangrijke grens voor de wolvenpopulatie. Er wordt gejaagd op de populaties die ten noorden van de Duero leven, terwijl de populaties ten zuiden ervan beschermd worden. De Spaanse autoriteiten willen dat er ook op de wolvenpopulaties ten zuiden van de Duero, waar het tot nog toe verboden is, gejaagd mag worden. Er zijn momenteel in Spanje tussen de 2.000 en 3.000 wolven.

Alternatieven op de jacht
Jagers in dit gebied geven aan dat de wolf het vee van veehouders bedreigd en daarom moeten ze doodgeschoten worden. Volgens cijfers zouden de aanvallen door wolven alleen maar stijgen. Echter, niet alle veehouders zijn ervan overtuigd dat de wolf de grootste dreiging is voor hun vee. Ook andere dieren, zoals verwilderde honden en vossen, vallen vee aan. Ook zouden de veesector en de wolven met de juiste maatregelen prima met elkaar kunnen samenleven. Milieuactivisten en een groep veehouders werken samen om alternatieven te bedenken om de wolf te beschermen van de jacht én vooroordelen over de wolf weg te nemen. Volgens Theo Oberhuber, coördinator van de milieuorganisatie Ecologistas en Acción zijn de autoriteiten niet goed op de hoogte van de problemen van de veehouders. Er ontbreekt een coherent beheerplan.

Onbeduidende schade
Volgens Jorge Echegaray, afgestudeerd in Milieuwetenschappen, zitten achter 25% van de aanvallen op vee verwilderde honden achter. Het totale verlies aan veedieren is in totaal minder dan 1%, wat neer komt op onbeduidende schade. Volgens Jorge is samenleven mogelijk, zolang er drie maatregelen genomen worden: het vee dient ‘s nachts binnen gestald te zijn; het terrein moet omringd worden door schrikdraad om de wolven buiten te houden; en er dienen waakhonden aanwezig te zijn op het terrein.

Slachtoffer vooroordelen
Het grootste probleem van de Iberische wolf zit voornamelijk in de veesector. Ook het politiek systeem vormt een dreiging door het gebrek aan kennis van zaken én de vooroordelen over een dierensoort dat vooral bescherming nodig heeft. De jacht blijft een gebruik dat zeer diepgeworteld zit in plattelandsgebieden en op steun mag rekenen van de huidige autoriteiten. De gedode wolven symboliseren het Spanje dat niet vooruit wil, het Spanje dat dieren vooral beschouwt als gebruiksvoorwerpen of als middel om te vermaken, het Spanje dat zich niet op de feiten beroept maar op tradities en eeuwenoude gebruiken.

Bron ©AnimalsToday Estefanía Pampín Zuidmeer