Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals wil aan tafel bij onderhandelaar Remkes, in het kader van het stikstofoverleg en dierenwelzijn. House of Animals vindt dat de tijd rijp is voor een grote hervorming van landbouw en veeteelt gebaseerd op milieu- en diervriendelijheid, die tevens een toekomst biedt voor boeren.

House of Animals wil aan tafel bij Remkes
House of Animals wil aan tafel bij Remkes | Foto: ©House of Animals

House of Animals steunt een oproep van onder meer Comité Dierennoodhulp om dierenwelzijnsorganisaties toe te laten tot de stikstofonderhandelingen. Hiertoe is een brief aan Remkes (pdf) ondertekend. De vee-industrie is een aanzienlijke bron van stikstof in het milieu en er is geen andere keuze meer dan een omslag, zo meent oprichter Karen Soeters van House of Animals:

“We hebben boeren heel erg hard nodig in de toekomst en de overheid zou moeten inzien dat natuur-inclusieve landbouw geen kostenpost is maar een investering.”

Volgens House of Animals is de huidige waarde van natuur vooral hetgeen die natuur ons oplevert in de portemonnee. Soeters:

“Zodra de onmisbare, maar onzichtbare functie van natuur wordt omgezet in geld, zou de werkelijke waarde ervan onschatbaar groot blijken. Want zonder natuur geen bestuivers, geen landbouw, geen voedsel en dus geen toekomst.”

House of Animals ziet kansen voor meer kleinere boeren, meer natuur en dus meer biodiversiteit, terwijl die omslag tevens een herwaardering moet zijn van de werkelijke betekenis van het woord ‘dierenwelzijn’. Karen Soeters:

“We zullen door klimaatverandering hoe dan ook de zeilen moeten bijzetten en daar zullen landbouw en veeteelt heel snel op moeten inspelen met nieuwe concepten. De houdbare concepten zijn niet de huidige massaproductie, stikstofuitstoot en verspilling van goede grond en water voor diervoer, maar op de (lokale) samenleving afgestemde circulaire landbouw, die tevens de grootste aanjager wordt van nieuwe natuur. Dat is goed voor dier, mens, natuur en milieu.”

House of Animals ziet het huidige tijdsgewricht als hét moment in de geschiedenis om een vreedzame omwenteling te bewerkstelligen, waardoor dierenwelzijn, boeren en natuur voortaan hand in hand kunnen gaan.

Bron:

©AnimalsToday.nl