Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gebruiken honderden in het wild gevangen spreeuwen en kauwen voor dierproeven. De wilde vogels ondergaan een zware hersenoperatie en worden ingezet in slaapdeprivatie-testen.

wilde vogels
Honderden wilde vogels gebruikt voor dierproeven | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Animal Rights directeur Robert Molenaar:

“Dit is een klassiek voorbeeld van een onethische dierproef waarbij nut en noodzaak onvoldoende bewezen is. We roepen de RUG op om de dierproeven direct te staken en om de vogels te rehabiliteren en vrij te laten.”

Wildvangst
Volgens artikel 10f van de Wet op de Dierproeven mogen enkel proefdieren gebruikt worden die hiervoor zijn gefokt. Afwijkingen zoals het gebruik van wilde dieren voor dierproeven zijn slechts toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. Molenaar:

“De onderzoekers zijn in overtreding omdat het volstrekte willekeur is om voor deze dierproeven wilde dieren te gebruiken. We zien überhaupt niet in waarom proefdieren moeten lijden voor nieuwsgierigheidsonderzoek naar slaapgebrek.”

Dodelijke experimenten
In de aanvraag van de dierproef staat dat onderzoekers van de RUG nestkasten hebben uitgezet om jonge vogels te vangen. Eenmaal gevangen worden de vogels geïsoleerd gehouden. De dieren ondergaan een zware hersenoperatie waarbij meetapparatuur aan het kopje wordt vastgemaakt. Vervolgens worden de vogels gedwongen om heen en weer in de kooi te vliegen voor voedsel. Op deze wijze worden de dieren uit hun slaap gehouden. Na het verzamelen van de data worden alle dieren gedood. Het gaat in de proefopzet om maximaal 250 wilde spreeuwen, 50 wilde kauwen en 150 tupaia’s, een eekhoornachtig diertje uit Azië.

Dierproefvrij onderzoek
Animal Rights is teleurgesteld over het feit dat er jaarlijks nog 1 miljoen proefdieren in Nederland worden gedood. Om hier verandering in te brengen heeft de dierenrechtenorganisatie via haar website www.animalrights.nl al bijna 100.000 handtekeningen opgehaald met als doel om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, aan te sporen meer geld te investeren in dierproefvrij onderzoek. Molenaar:

“Het vervangen van dierproeven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een morele verplichting naar de dieren toe.”

Persbericht Animal Rights