In het najaar van 2016 zullen edelherten worden geherintroduceerd in Noord-Brabant. Dat maakte Stichting voor Natuurontwikkeling ARK bekend. De dieren worden in het Groene Woud, tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch uitgezet.

Edelhert - herintroductie
Edelhert | Foto: bzd1 / Foter / CC BY-NC-ND

Volgens ARK en Brabants Landschap horen edelherten van oudsher thuis in Noord-Brabant. Volgens ARK zijn de dieren zelfs een onmisbare schakel in het gebied, door hun grote rol als planteneter. De diersoort verdween door het steeds kleiner worden van zijn leefgebied en door de jacht.

Volgens ARK zorgen edelherten met hun specifieke gedrag en graasgewoonten voor meer leven in het landschap. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied, waarmee ze onnatuurlijk scherpe perceelranden tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen) omvormen. Deze natuurlijke overgangen zijn zeer rijk aan planten- en diersoorten.

In 2013 stelde de provincie Noord-Brabant geld beschikbaar voor de herintroductie van het edelhert in het Groene Woud. De dieren worden in het gebied De Scheeken van het Brabants Landschap, tussen Best en Liempde geplaatst. Via een ecoduct wordt dit gebied verbonden met het naastgelegen natuurgebied De Mortelen.

In eerste instantie zullen zo’n 12 tot 15 edelherten worden uitgezet in het natuurgebied, in een omheind gebied van 300 hectare groot. Volgens ARK is deze ‘startgroep’ een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. Deze groep kan langzaam uitgroeien tot een grotere groep edelherten die past in het gebied. In de toekomst wordt in overleg met de streek gekeken hoe de edelherten meer ruimte kunnen krijgen in grotere delen van het natuurgebied.

Bron: ARK.eu ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor