In de Middellandse Zee wordt inmiddels meer dan helft van de roggen- en haaiensoorten ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Dat heeft de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) in hun meest recente mediterrane rapport bekend gemaakt.

Middellandse Zee
Oorzaak is overbevissing | Foto: Pixabay

Oorzaak van de dramatische situatie van de dieren is overbevissing. Zo worden van de 72 soorten roggen en haaien die in de Middellandse Zee leven er 39 op regionaal niveau bedreigd.

Voor twintig van die soorten – twaalf roggen en acht haaien – is de toestand zelfs ‘kritiek’. In het classificatiesysteem van IUCN is dat slechts één niveau verwijderd van de categorie ‘uitgestorven in het wild’. Met name de situatie van de populatie Maltese roggen baart de IUCN zorgen. Deze dieren komen alleen in de Middellandse Zee voor.

Intensieve visserij
Sinds de publicatie van het voorgaande mediterrane rapport van IUCN zijn er elf soorten roggen- en haaiensoorten op achteruit gegaan. IUCN:

“Deze alarmerende achteruitgang van verschillende soorten, vooral in het noordwestelijke deel van de Middellandse Zee, is gelinkt aan de meer intensieve visserij.”

De organisatie doet een dringende oproep aan landen om een vangstverbod voor de meest bedreigde soorten in te voeren.

Middellandse Zee
Ook de zandtijgerhaai is kwetsbaar| Foto: Richard Ling.Wikimedia

Onderzoek
Vorig jaar januari publiceerde IUCN de uitkomsten van een onderzoek waarbij voor het eerst wereldwijd onderzoek is gedaan naar deze dieren. Meer dan 300 wetenschappers uit 64 landen werkten mee aan het onderzoek en daaruit blijkt dat een kwart van de roggen- en haaiensoorten met uitsterven wordt bedreigd.

Van meer dan 1000 bekende soorten roggen, daaraan gerelateerde draakvissen en haaien werd de populatie in kaart gebracht. Terwijl gewone vissen uit been bestaan onderscheiden deze drie groepen zich doordat zij kraakbeen hebben. Verreweg de grootste bedreiging voor deze zogenaamde kraakbeenvissen is overbevissing. Daarbij lopen roggen zelfs nog meer risico om uit te sterven dan haaien. Niet alleen zijn de dieren de dupe van bijvangst, ook worden ze steeds vaker gevangen om te vermalen als medicijnen of voor consumptie.

Omdat vangsten niet geregistreerd worden is de werkelijke vangst nog vele malen hoger. In de Middellandse Zee en in de Golf van Thailand is de afname van de populatie roggen en haaien het ergste.

Bron ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.