Het Nederlandse publiek heeft de grutto gekozen tot Nationale Vogel. Vogelbescherming Nederland en het televisieprogramma Vroege Vogels organiseerden de verkiezing samen. Van de in totaal 41.669 stemmen ging bijna een kwart naar de grutto. De merel eindigde op de tweede plaats en de huismus op nummer drie. De meeste landen hebben een vogel als nationaal symbool. Zo heeft India de pauw, Amerika de zeearend en Groot-Brittannië heeft dit jaar het roodborstje uitgeroepen tot nationale vogelsoort. Tot vandaag had Nederland geen nationale vogel en dat is precies de reden waarom Vogelbescherming Nederland en Vroege Vogels het initiatief namen deze verkiezing te organiseren.

nationale vogel
Grutto | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Van alle grutto’s broedt 85% in ons land. Het typische Nederlandse polderlandschap zorgt ervoor dat de grutto zich hier helemaal thuis voelt.

Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland:

“De grutto is daarom terecht de Nationale Vogel. Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.”

Desondanks is door het intensiveren van de landbouw de populatie grutto’s de afgelopen decennia helaas enorm afgenomen, zoals gisteren te lezen was op PiepVandaag.nl.

Zo telde in 1960 de populatie grutto’s nog zo’n 120.000 paren en was het dier daarmee een algemene vogel. Dit jaar waren er minder dan 30.000 en kwamen er nauwelijks 4000 jongen bij. Bij lange na niet voldoende om de populatie in stand te houden en daarmee een historisch dieptepunt .

Op 19 en 20 maart zal de Vogelbescherming een speciaal weekend organiseren rond het moment dat de meeste grutto’s terugkomen van hun overwinteringsplekken in Zuid-Europa en Afrika.

Het beeldmerk van de grutto is gemaakt door kunstenaar Erik van Ommen. Download het beeldmerk (1.1 Mb)

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl 


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.