De jarenlange inzet van de Braziliaanse IUCN NL partnerorganisatie Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) werpt zijn vruchten af. Tijdens een recente inventarisatie werden maar liefst 3.200 gouden leeuwaapjes geteld, een verdubbeling ten opzichte van de laatste officiële telling in 2005. In de jaren 90 leefden er nog maar 150 gouden leeuwaapjes in het Atlantisch regenwoud aan de kust van Brazilië.

gouden leeuwaapje
Foto via Wikimedia Commons

Door opnames van apengeluiden af te spelen ontlokten de wetenschappers reacties van groepen gouden leeuwaapjes in de bossen. Zo konden zij vaststellen hoeveel apen er in het gebied zijn. De 3.200 aapjes leven nu verspreid over vier geïsoleerde stukken bos.

“Wanneer deze met elkaar verbonden worden, is dat voldoende om het gouden leeuwaapje voor uitsterving te behoeden”, zegt Marc Hoogeslag van IUCN NL.

De lokale natuurbeschermingsorganisatie AMLD zet zich al sinds 1992 in voor de bescherming van het leefgebied van dit aapje. Door bos opnieuw aan te planten en verbindingen te creëren wordt beetje bij beetje het leefgebied van dit aapje uitgebreid en hersteld. Een eerste mijlpaal werd in 2003 bereikt: op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten veranderde de status van ‘ernstig bedreigd’ naar ‘bedreigd’.

Met hulp van het fonds voor landaankoop van IUCN NL (gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij) en de Amerikaanse organisatie SavingSpecies is in 2007 een 140 hectare grote boerderij aangekocht die een cruciale corridor vormt tussen twee stukken bos. Hierdoor werd een belangrijke verbinding gelegd tussen voorheen geïsoleerde populaties. De verdubbeling van het aantal gouden leeuwaapjes laat zien dat het aanleggen van corridors en bosherstel in sterk gefragmenteerde gebieden cruciaal is voor de overlevingskansen van bedreigde soorten.

Persbericht IUCN


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.