Op 3 februari zou het weer gaan gebeuren. Een levende kalkoen zou van de klokkentoren van de parochiekerk van Cazalilla (Jaén, Spanje) geworpen worden. Maar na veel protest van over de hele wereld is het evenement niet doorgegaan! Het is de eerste keer in honderden jaren dat het werpen van de kalkoen is geannuleerd.

kalkoen
Kalkoenwerpen geannuleerd | Foto: PACMA

Het werpen van de kalkoen is illegaal en sinds 2004 verboden. De Junta de Andalucía (Provinciale overheid van Andalusië) legt ieder jaar de persoon die de kalkoen van de klokkentoren werpt een boete op van 2001 euro (de minimale geldstraf voor deze vorm van dierenmishandeling). De gemeente deed niets aan de organisatie van het evenement, maar ook niets tegen het uitvoeren ervan. En de bewoners van Cazalilla zamelden jaarlijks gezamenlijk het geld in om de boete te kunnen betalen.

Beelden van de gebeurtenis in 2015 (TV Animalista):

Het is een ernstige overtreding van de dierenbeschermingswet van Andalusië. Volgens artikel 4.1.a is het verboden om dieren fysiek pijn te doen of ze te onderwerpen aan praktijken die leed of ongerechtvaardigde schade veroorzaakt. Volgens artikel 4.1.o is het onder meer verboden om dieren in evenementen te gebruiken als dit voor het dier leed of pijn tot gevolg heeft.

Petitie PACMA
Ondanks de wetgeving liet de burgemeester dit wrede evenement ieder jaar toe. Maar dit jaar liep het anders. De Spaanse dierenpartij PACMA startte een petitie die onder meer door PiepVandaag verspreid is. PACMA leverde op 1 februari alle verzamelde handtekeningen in bij de provinciale overheid van Andalusië en nam contact op met het bisdom van Jaén om daar te vragen de kerktoren niet beschikbaar te stellen voor dit evenement.

En met resultaat: de deur van de kerktoren bleef op slot, waardoor de kalkoen er niet vanaf geworpen kon worden. De druk die uit Spanje, Nederland en andere landen is uitgeoefend heeft geholpen!

kalkoen
Foto: PACMA

Toch dierenleed
Omdat de kalkoen niet geworpen kon worden, besloten inwoners met twee kalkoenen rond te lopen in Cazalilla. Dit zorgt uiteraard voor heel veel stress bij de dieren. Er werd met de kalkoenen gedanst, gesprongen, gezongen. PACMA gaat onderzoeken of de wetgeving van de deelstaat Andalusië is overtreden. Bekijk de beelden hier:

Hopelijk zal er volgend jaar geen enkele kalkoen meer gebruikt worden als entertainment tijdens de festiviteiten in Cazalilla!

Bronnen: El Espanol, PACMA, pacma ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer