Dit goede nieuws was bijna onze aandacht ontsnapt: de First Minister van Wales, Carwyn Jones, heeft aangekondigd dat Wales binnen 12 maanden wetgeving aanneemt die het gebruik van wilde dieren in circussen verbiedt. Gezegd wordt dat dit alvast vooruitloopt op de nieuwe Britse wetgeving na Brexit.

Wales
Wales gaat wilde dieren in circussen verbieden | Foto: byrdiegyrl/flickr

Wanneer Groot-Brittannië (GB) de Europese Unie (EU) verlaat zal men een groot deel van de gezamenlijk tot stand gekomen EU-wetgeving overnemen. Maar voor onderwerpen als dierenwelzijn wil GB naar eigen zeggen ‘de strengste wetgeving wereldwijd’ hebben, en daar passen wilde dieren in circussen natuurlijk niet bij. Het besluit van Wales lijkt toe te werken naar een algemeen verbod op wilde dieren in het circus in heel Groot-Brittannië, al is de nieuw op te stellen Britse dierenwelzijnswetgeving nog bij lange na niet af.

Ouderwets en wreed
Wilde dieren in circussen laten optreden om kunstjes te doen is ouderwets en wreed. We vinden tegenwoordig dat deze dieren rechten hebben, en één van die rechten is een leven dat past bij de diersoort. Onder op angst gebaseerde pijnlijke dwang kunstjes doen hoort daar niet bij en is niet meer van deze tijd.

Wales
Wilde dieren in circussen laten optreden om kunstjes te doen is ouderwets en wreed | Foto: dirkjanranzijn/flickr 

Mazen in de wet
Gelukkig lijkt het bovenstaande inmiddels eerder gemeengoed te zijn dan uitzondering. Steeds meer landen verbieden optredens met wilde dieren in circussen. Er is echter wel een ‘maar’, want bij mazen in de wet blijft het nog steeds mogelijk om wilde dieren mee te nemen als circus, zolang ze maar niet optreden, tenzij je ‘publiekstrekker’ zijn ook bij wet verbiedt. En dat is onze tip voor GB ten aanzien van dierenwelzijn na Brexit: de mazen in de wet worden altijd opgezocht.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel