Als het meezit geldt er over 2 jaar in de Europese Unie een definitief verbod op het gebruik van wegwerpplastic. In oktober stemde al een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement voor een verbod op eenmalige plastics en over de uitvoering en implementatie van dat verbod is vandaag door de lidstaten overeenstemming bereikt.

wegwerpplastic
Vanaf 2021 is dit verboden in de EU | Foto: publiek domein

Het plastic roerstaafje is misschien wel het sterkste symbool van wegwerpplastic. Je doet suiker en/of melk in je bakkie leut, roert het erdoorheen en klaar: het roerstaafje is overbodig geworden en verdwijnt na hooguit een halve minuut gebruik weer bij het afval. En als de koffie ook nog in een plastic bekertje zit is het beeld compleet, net als bij plastic tasjes, bestek en bordjes, rietjes wattenstaafjes, sigarettenpeuken, ballonstokjes en -touwtjes en voedsel- en drankverpakkingen, waardoor de wereldzeeën en oceanen – en inmiddels ook de gehele voedselkringloop – vervuild zijn met plastic.

wegwerpplastic
Plastic rietjes zijn overbodig en zeer schadelijk voor milieu, dieren en mensen | Foto: publiek domein

Meebetalen
In totaal zijn er 10 producten die aangepakt gaan worden, waarbij de producenten van lastiger te verbieden wegwerpplastic vanaf 2021 moeten meebetalen aan de opruiming van zwerfafval veroorzaakt door hun producten, zoals bepaalde voedselverpakkingen en sigarettenpeuken. Deze 10 producten zijn verantwoordelijk voor 70 procent van het plasticafval in het oppervlaktewater.

wegwerpplastic
70 procent van het plastic in oppervlaktewater was ooit wegwerpplastic | Foto: publiek domein

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, is tevreden met de uitkomst vandaag. Hij noemt het een ambitieus akkoord, volgend op voorstellen van de Commissie in mei van dit jaar:

“Deze overeenkomst helpt echt om mens en planeet te beschermen. Europeanen zijn zich ervan bewust dat plastic een enorm probleem is en de EU toont hier moed. Dit maakt ons een wereldleider in de aanpak van zwerfvuil.”

Of de EU wereldleider is in de aanpak laten we in het midden. Er is een groeiend aantal landen dat al veel eerder besloot tot een verbod, dus de EU is eerder trendvolger. Maar het is wel een feit dat niet eerder zoveel landen tegelijk een overeenstemming bereikten om onze plasticverslaving in te dammen en producenten te dwingen om over milieu- en diervriendelijke alternatieven na te denken.

wegwerpplastic
De gevolgen van onze plasticverslaving zijn desastreus | Foto: publiek domein

Reductie schade
Na het verbod zal er een enorme reductie zijn van het zwerfafval en de daaruit voortvloeiende milieuschade en kosten, maar ook in de hoeveelheid CO2 die vrijkomt tijdens de productie. De effecten hiervan worden helemaal merkbaar in 2029, wanneer 90 procent van alle plastic flessen ingezameld moet worden en nieuwe flessen uit minimaal 30 procent gerecycled plastic moeten bestaan.

Er dienen nu alleen nog wat puntjes op de i gezet te worden en dan vindt er nog een definitieve stemming plaats, maar niets lijkt het verbod in de EU op wegwerpplastic met ingang van 2021 nog in de weg te staan.

  • Lees ook:

Plastic in alle onderzochte zeeschildpadden

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.