Al sinds 2018 worden pesticiden vanuit de lucht massaal op het Amazone-regenwoud in Brazilië gespoten. Gif vergemakkelijkt de ontbossing van het gebied, zodat het land aan boeren verkocht kan worden. Onder andere glyfosaat en 2,4-D zorgen ervoor dat de bomen ontbladeren, uiteindelijk verzwakt raken en zelfs doodgaan, in een proces dat maanden duurt. Vervolgens verwijderen criminelen de resterende bomen gemakkelijker en zaaien ze graszaad in met behulp van vliegtuigen.

Gif vergemakkelijkt ontbossing Amazone-regenwoud
Gif vergemakkelijkt de ontbossing van het Amazone-regenwoud | Foto: screenshot video IBAMA

Het Braziliaanse milieuagentschap IBAMA ontdekte dat naast criminelen ook veeboeren de methode gebruiken om biomonitoring te omzeilen. Al sinds 2018 worden er bestrijdingsmiddelen vanuit vliegtuigen en helikopters gespoten om IBAMA te ontwijken. Dergelijke methoden duren langer dan kaalslag (het verwijderen van alle bestaande vegetatie met behulp van zware machines). Een ander voordeel voor de criminelen is dat het gebruik van pesticiden niet kan worden gedetecteerd via satellietbeelden.

Gif vergemakkelijkt ontbossing

De verspreiding van de chemicaliën over inheems bos is de eerste fase van deze vorm van ontbossing, waardoor bladeren afsterven en een groot deel van de bomen. De bladeren worden verbrand en overgebleven bomen worden verwijderd met kettingzagen en tractoren. Een IBAMA-medewerker, die anoniem wil blijven, zegt:

“Het proces is voor criminelen aantrekkelijk omdat de pakkans erg klein is. We kunnen de schade pas zien als de opruiming al is begonnen. Een dood bos is makkelijker te verwijderen dan een levend bos. Bepaalde bestrijdingsmiddelen laten praktisch alleen grote bomen overeind.”

In de volgende stap verspreiden de overtreders vanuit een vliegtuig graszaad:

“Om illegale grond te verkopen als een ‘boerenbedrijf in aanleg’, moet de grond bedekt zijn met gras.”

Gif vergemakkelijkt ontbossing Amazone-regenwoud
Rand stromingsgebied Amazone | Foto: publiek domein

Glyfosaat, carbosulfan (verboden om vanuit de lucht te sproeien) en 2,4-D (een ontbladeringsmiddel en bestanddeel van Agent Orange, massaal gebruikt in de Vietnamoorlog dat nog steeds leidt tot geboorteafwijkingen in het land) zijn enkele van de pesticiden die door het milieuagentschap werden gevonden op open plekken in de Arc of Deforestation (het legale Amazonegebied waar de scheidslijn loopt tussen landbouwgrens en bos). Het nationale ruimteonderzoeksinstituut INPE:

“De ontbossing in het Amazoneregenwoud van Brazilië is tussen augustus 2020 en juli 2021 met bijna 22 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor.”

Eduardo Malta, bioloog bij de ngo Instituto Socioambiental (ISA) waarschuwt:

“Het veroorzaken van bosdegradatie door middel van pesticiden is een grote aantasting van het milieu. Het 2,4D-herbicide is bijvoorbeeld in staat grote bomen te doden en het carbosulfan-insecticide is zeer giftig. Dieren zullen vergiftigde bladeren en vruchten uit het bos eten, terwijl de vegetatie sterft. Bovendien is het een erg gevaarlijk middel voor alles wat leeft in de omgeving.”

.

.
In een video laten IBAMA-inspecteurs een terrein zien waarop ze tijdens een vlucht een gebied van ongeveer twee hectare met droge, bruinachtige vegetatie ontdekten. Bij de landing op de locatie vonden ze tientallen lege jerrycans van het Planador XT-herbicide. Een van de IBAMA-agenten zegt hierover:

“Hoewel verspreiden daarvan is toegestaan ​​vanuit landbouwvliegtuigen, is het gebruik ervan in inheemse bossen verboden. Bovendien zou regen ertoe kunnen leiden dat restanten worden weggespoeld. Volwassenen, kinderen van landarbeiders en dieren leven op het terrein. Iedereen loopt gevaar voor zijn gezondheid.”

Amazonewoud
Om illegale grond te verkopen als een ‘boerenbedrijf in aanleg’, moet de grond bedekt zijn met gras | Foto: CIFOR/flickr

Veehouderijen die pesticiden kopen?

Niet alleen landaasgieren gebruiken pesticiden om te ontbossen, boeren doen dit ook op hun eigen terreinen. Geconfronteerd met het toegenomen aantal gevallen, begon IBAMA die gebieden in kaart te brengen door middel van waarschuwingssysteem voor bosdegradatie (INPE). Bij het vergelijken van de gegevens ontdekte het milieuagentschap dat veel van de open plekken zich bevonden op boerderijen die pesticiden kochten, voornamelijk in de staat Mato Grosso. Het betrof hier echter veehouderijen en geen landbouwbedrijven, dus het had geen zin om die producten te kopen. De IBAMA-medewerker vertelt:

“De criminelen merkten dat bosdegradatie niet onze prioriteit was, omdat we pas veel later op die plekken aankwamen, toen de open plekken al een feit waren. Dus begonnen ze meer in praktijk te brengen. De waarheid is dat we meer gericht waren op het bestrijden van duidelijke ontbossing vanwege de stijgende percentages in de afgelopen jaren.”

Het tekort aan handhavers in het veld om alle zes Braziliaanse biomen (biotische gemeenschap van planten en dieren) te bestrijken, en niet alleen in het ontbossingsgebied, is een groot probleem. In 2019 waren dat er slechts 591, in 2010 waren het er 1.311. Een agent zegt hierover:

“Het is jammer dat deze mensen onverantwoordelijk zijn tegenover het menselijk leven en het milieu. Bestrijdingsmiddelen zijn niet voor dat doel gemaakt. Helaas zijn er geen wetenschappelijke studies over de gevolgen van het dumpen van die producten in het inheemse bos, en de effecten op levende wezens, water en bodem. Naast IBAMA moeten onder meer Embrapa (een openbaar landbouwonderzoeksbureau verbonden aan het ministerie van Landbouw) en het ministerie van Milieu deelnemen aan de bewustwording en voorlichting van plattelandsproducenten en de bevolking. Als alleen IBAMA deze strijd moet voeren, is het een roemloos gevecht.”

Het grootste regenwoud op aarde moet plaatsmaken voor grasland en vee. De grootte van een voetbalveld per minuut. Daarnaast worden pesticiden ook nog eens massaal ingezet op sojaplantages, zoals onderstaande video van France 24 English laat zien. Het Amazonegebied is vergeven van het gif, mede bestemd voor producten die naar Europa geëxporteerd worden:
.

.
Bronnen:

Harpijen verhongeren door ontbossing Amazonegebied

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg