Wereldwijd staan ecosystemen onder druk. Recent onderzoek heeft uitgewezen hoe belangrijk grote roofdieren zijn voor ecosystemen en helaas moeten ook deze dieren vechten om te overleven. Doordat de populaties grote roofdieren zo achteruitgaat heeft dat grote gevolgen voor de biodiversiteit van zoogdieren, vogels en ongewervelde dieren maar ook voor vegetatie en klimaatverandering. Wetenschappers van de Oregon State University, pleiten nu voor een wereldwijd initiatief om deze dieren te beschermen.

wolvenhuiden ecosystemen
Europese wolf | Foto: Tambako the Jaguar via Compfight cc

61 % van de 31 grote roofdieren op de Rode Lijst van Bedreigde Soorten is in gevaar. Van de populaties van deze dieren is 75 % afgenomen, evenals hun natuurlijk leefgebied. Om de situatie te concretiseren hebben de wetenschappers ervoor gekozen zich te focussen op zeven soorten, namelijk: poema’s, dingo’s, lynxen, leeuwen, luipaarden, zeeotters en wolven. Op basis van bestaande data werd onderzocht wat het effect zou zijn van het wegvallen van deze dieren uit hun respectievelijke ecosystemen.

Vaak zijn de gevolgen in sterke mate zichtbaar maar ook voelbaar, zo blijkt. In West Afrika bijvoorbeeld is de populatie van de anubisbaviaan of baviaan enorm toegenomen als gevolg van de achteruitgang van het aantal luipaarden en leeuwen. Het gevolg van de grotere populatie bavianen is dat er ook meer voedsel nodig is voor deze dieren en dat dus de populaties primaten en kleine evenhoevigen weer enorm afneemt. Een ander voorbeeld is te zien in Zuidoost-Alaska, waar de afname van het aantal zeeotters zorgde voor een stijging van de populatie zeeëgels. Deze zeeëgels grazen dan weer de kelpwouden af, met alle gevolgen van dien.

Het verdwijnen van het aantal wolven in veel gebieden wereldwijd zorgt voor een toename van elanden en andere hertensoorten die op hun beurt weer veel planten eten. Deze vermindering van de vegetatie heeft een direct gevolg op het ecosysteem van kleine zoogdieren en vogels. Volgens de onderzoekers is in sommige gevallen de verandering omkeerbaar. Zo zijn in het Yellowstone park enkele gebieden snel hersteld na de herintroductie van de wolf. William Ripple, een van de onderzoekers:

“Ik ben onder de indruk over de taaiheid van het ecosysteem in Yellowstone. Het gaat niet overal snel, maar op enkele plaatsen is het herstellingsproces begonnen”.

Het verdwijnen van de grote roofdieren is naast de klimaatverandering een van de belangrijkste invloeden van de mens op de natuur. Er is alleen heel weinig aandacht voor dit enorme probleem. Daar willen de wetenschappers verandering in brengen en stellen voor een wereldwijd initiatief te nemen de dieren te beschermen. Een belangrijk doel moet zijn dat mensen grote roofdieren meer gaan respecteren en tolereren. Ripple:

“We zeggen dat deze dieren een recht op leven hebben, maar ze hebben ook een economische en ecologische waarde, die mensen op prijs stellen”.

Zo brengt bijvoorbeeld alleen al in Yellowstone het wolventoerisme tussen de 22 tot 48 miljoen dollar per jaar op.

Bron: De Morgen ©PiepVandaag.nl