Op de Veluwe mogen geen windparken gebouwd worden. Nu is er tevens besloten dat dit tijdelijk ook niet mag in een zone van 1 tot 8 kilometer buiten het natuurgebied. Dit om een in ons land zeldzame roofvogelsoort te beschermen: de wespendief.

wespendief
Wespendief (Pernis apivorus) | Foto: Radovan Václav/flickr

De wespendief (Pernis apivorus) is een kleine roofvogel, die vernoemd is naar één van de gerechten op diens menukaart – wespen. Door schubachtige kopveren en een dikke huid op de poten is de wespendief beschermd tegen steken. Waar deze vogel echter niet tegen opgewassen is, zijn de wieken van een windmolen. Daarvan komen er steeds meer bij, om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Om aanvaringen te voorkomen heeft de provincie Gelderland besloten het bouwen van windparken voor nu ook rondom de Veluwe te verbieden. De wespendief is in Nederland een kwetsbare soort, met tussen 2018 en 2020 naar schatting zo’n 330 tot 400 broedparen. De provincie heeft de wettelijke taak om die te beschermen.
.

#GNvdD: vogelvriendelijke windmolen realiteit dankzij slimme radar

.
Het volledig stoppen van het aanleggen van windparken is helaas geen optie, omdat dit de meest efficiënte manier is om groene stroom op te wekken. Daarom wordt onderzocht hoe botsingen door vogels met windmolens voorkomen kunnen worden. Zo schreven wij eerder dat er met een slimme radar gewerkt kan worden, die ervoor zorgt dat de molens een seintje krijgen en tijdelijk stoppen met draaien. Maar ook dat het zwart verven van één van die wieken enorm kan helpen.

vogels
Wespendief (Pernis apivorus) | Foto: The Wasp Factory/Flickr

Zolang niet bekend is of, en zo ja, welk systeem toegepast wordt, geldt het verbod op de bouw van windparken op, en tot 8 kilometer buiten de Veluwe. Dit heeft niet alleen consequenties voor Gelderland, maar ook voor de aangrenzende provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland.

Dilemma wespendief of klimaat

Er is sprake van een dilemma: het beschermen van de wespendief tegenover het klimaat. Door het verbieden van de windparken op en rondom de Veluwe kan Gelderland namelijk niet aan het Nationale Klimaatplan voldoen. Het verdwijnen van de wespendief zou echter grote gevolgen voor en op het ecosysteem hebben. Iedere soort die wegvalt verstoort de balans van de toch al fragiele natuurgebieden. De Vogelbescherming Nederland is het eens met het verbod:

“Wij vinden windenergie pas echt groen als die niet ten koste gaat van kwetsbare natuur.”

.

wespendief
Wespendief (Pernis apivorus) | Foto: Radovan Václav/flickr

Om ervoor te zorgen dat beide doelen behaald kunnen worden, wordt er ook gekeken naar andere plaatsen om windparken te bouwen in Gelderland. Dit doet roofvogelexpert Rob Bijlsma wel achter de oren krabben:

“Brengen ze daar dan ineens geen schade toe aan de leefwereld?”

In een ander natuurgebied, zoals de Betuwe, zouden namelijk dezelfde problemen spelen. De hoop is dat er niet voor een alternatieve locatie, maar voor een veilige methode wordt gekozen, zoals de windmolens met radar of een geverfde wiek. Idee: waarom niet allebei?

Bronnen:

#GNvdD: Zwarte wiek windmolen helpt echt tegen vogelaanvaringen

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap