Pasen is het feest van nieuw leven en hoop, maar niet voor de kuikens in Artis. Artis is niet van plan te stoppen met de attractie van het uitbroeden van eieren (van de kippen van hun kinderboerderij) middels een broedmachine in het historisch broedhuisje, blijkt uit de reactie van Artis op een brief van Comité Dierennoodhulp.

Kuikens
Geen vrolijk Pasen voor kuikens in Artis | Foto: Samdogs via Compfight cc

De kuikens zullen gedood worden en als voedsel dienen voor de roofdieren. Artis argument om met deze historische dieronvriendelijke praktijken door te gaan is dat het educatief is en de kuikens hun nut zullen hebben als voedsel voor hun dieren. Echter, door dit voor vermaak uitbroeden van eieren door een machine worden er alleen maar extra kuikens gedood. Er worden jaarlijks namelijk al 30 miljoen hanenkuikens uit de legindustrie gedood die o.a. al als voedsel dienen voor de dieren in Artis.

Artis geeft verkeerde voorbeeld
Artis’ argument van educatie raakt kant noch wal gezien het feit dat de eieren onnatuurlijk door een machine uitgebroed worden. Kuikens hebben net als andere dieren behoefte aan een moeder die hen warm houdt en veiligheid biedt en waar ze belangrijke dingen van leren. In plaats van educatie te geven, geeft Artis juist het verkeerde voorbeeld door bezoekers schattige kuikentjes te laten zien die door broedmachines geboren worden. Broedmachines die ook door particulieren steeds vaker gebruikt worden om kuikens uit te broeden enkel omdat het zo leuk is. Helaas brengt dit vaak veel dierenleed met zich mee omdat de kuikens slechts tijdelijk gewenst zijn en meer dan de helft uit haantjes bestaat. Er worden in ons land veel hennen, hanen en zelfs kuikens gedumpt langs de weg, in een park of bos. Meestal loopt het niet goed met deze dieren af: ze worden door een hond of een ander roofdier gepakt, aangereden of ze verhongeren. Het dumpen van deze dieren is een groot dierenwelzijnsprobleem waar veel gemeenten in ons land last van hebben. Zo ook de gemeente Amsterdam die zelfs hiervoor een speciale kippenopvang start. Om dit dierenwelzijnsprobleem bij de oorzaak aan te pakken heeft Comité Dierennoodhulp in de afgelopen weken o.a. alle Amsterdamse basisscholen, kinderboerderijen en Artis aangeschreven met het verzoek met pasen en in het voorjaar geen eieren uit te broeden.

Kuikens
Foto: Comité Dierennoodhulp

Brandbrief
Ondanks dat Artis van deze problematiek op de hoogte is, en zij jaarlijks miljoenen subsidie van de gemeente Amsterdam krijgt, is zij niet van plan te stoppen met het verkeerde voorbeeld geven door het in een machine geboren laten worden van dieren als vermaak om ze daarna te doden. Comité Dierennoodhulp heeft om die reden gisteren een brandbrief gestuurd naar de directeur van Artis met daarin het dringende verzoek alsnog te stoppen met het geboren laten worden van dieren enkel om ze te doden en heeft ook de wethouder dierenwelzijn om hulp verzocht om namens de gemeente aan te geven dat deze dieronvriendelijke attractie niet past in het Amsterdamse dierenwelzijnsbeleid.

Comité Dierennoodhulp vindt dat het tijd wordt dat het historisch broedhuisje in Artis letterlijk tot de historie gaat behoren. Anno 2017 past het niet meer om dieren zo te misbruiken. Het broedhuisje kan prima gebruikt worden om middels beeldmateriaal informatie te geven over hoe kippen leven in de industrie en hoe kippen oorspronkelijk in de natuur leven.

Het op onnatuurlijke wijze geboren laten worden van dieren enkel als attractie om ze daarna te doden is onacceptabel.

Persbericht Comité Dierennoodhulp


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.