Geen nieuwe mestontheffing voor Nederland (petitie)

Volgende maand besluit de Europese Commissie of Nederland de komende vier jaar opnieuw een ontheffing krijgt om meer mest te produceren dan andere Europese landen. Deze zogeheten derogatie heeft geleid tot een explosieve groei van de vee-industrie, met rampzalige gevolgen voor milieu, waterkwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn. Teken daarom de petitie tegen een nieuwe mestontheffing.

mestontheffing

Teken de petitie tegen een nieuwe mestontheffing | Foto: Pixabay

Dier&Recht voert campagne tegen een verlenging van de mestontheffing. Geen derogatie betekent minder mest, minder mestvervuiling en een aanzienlijke krimp van het aantal dieren in de vee-industrie. Dit is de eerste grote campagne tegen derogatie.

Er zijn gegronde redenen om Nederland een nieuwe ontheffing voor mest te weigeren. Nederland heeft de met de EU afgesproken emissies voor fosfaat, nitraat en ammoniak structureel overschreden. Daarbij wordt er door varkens- en melkveehouders gefraudeerd met mest, landbouwsubsidies en aantallen dieren.  Het mestoverschot wordt in enorme hoeveelheden geëxporteerd naar België, Duitsland en Frankrijk. Dier&Recht waarschuwt die landen voor de ‘giftige’ gevolgen van de Nederlandse mest.

Desastreuse gevolgen
Weilanden, bossen en grond- en oppervlaktewater raken ernstig vervuild door de grote hoeveelheid mest die wordt uitgereden in de landbouw. Het oppervlaktewater bevat resistente bacteriën, weidevogels sterven uit en de biodiversiteit daalt schrikbarend. Het grondwater is tot op 25 meter diep vervuild met antibiotica uit mest. In delen van Brabant en Gelderland is het grondwater zo vervuild dat drinkwaterbedrijven al 15 waterwinpunten hebben gesloten.

mestontheffing

Stop de derogatie! | Foto: Dier&Recht

Petitie
Dier&Recht startte een petitie om de EU te laten weten dat Nederlandse burgers strontziek zijn van de vee-industrie en dat er geen nieuwe derogatie mag worden verleend. De campagne wordt actief ondersteund door diverse lokale actiecomités op het gebied van milieu en gezondheid. Hans Baaij, directeur Dier&Recht:

“In april beslist de EU over de derogatie. Nu is er een unieke kans om de vervuilende en dieronvriendelijke intensieve veehouderij te laten krimpen. Volgens de Universiteit Wageningen zorgt het niet verlengen van de derogatie o.a. voor een verkleining van de varkenssector met 15 procent. Geen derogatie is gunstig voor de dieren, het milieu en de gezondheid van mens en dier. Nu is het moment!”

Teken de petitie hier.

Persbericht Dier en Recht

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Nathalie van Egmond zegt:

  Veel te veel dieren , veel te veel mest . We moeten minderen voor het milieu , menselijke gezondheid en dierenleed . Dit kan toch zo niet doorgaan .

 2. Als we minder mest mogen uitrijden, zullen we toch minder dieren mogen hebben of zie ik dat ook verkeerd hj.

  • Ja, dat zie je verkeerd, mest die niet plaatsbaar is mag ook verwerkt/geëxporteerd worden.
   En dan krijg je de rare situatie dat er mest duur afgevoerd en verwerkt moet worden ,en dure en milieuonvriendelijke kunstmest aangevoerd. Dit geeft minder inkomen voor de boer, dus nog meer schaalvergroting.
   De wereld op z,n kop.

   Tevens zullen er constructies bedacht worden om op akkerbouwbedrijven vee te gaan houden,eindresultaat: geen dier minder en wel milieu verslechtering.

 3. Wat een waardeloos geval:
  Nee, NL heeft met derogatie GEEN ontheffing om meer mest te produceren
  Nee, Derogatie leid NIET tot een groei van de veeindustrie
  Nee, derogatie heeft geen rampzalige gevolgen voor milieu, waterkwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn
  Nee, Geen derogatie betekent NIET minder mest, minder mestvervuiling en een aanzienlijke krimp van het aantal dieren in de vee-industrie.
  Nee, derogatie heeft NIETS te maken met het feit dat er door varkens- en melkveehouders MOGELIJK wordt gefraudeerd met mest, landbouwsubsidies en aantallen dieren.

  Derogatie wordt UITSLUITEND verleend aan graasdierbedrijven, de hokdierbedrijven( waar het mestoverschot zit) hebben geen enkel verband met derogatie.

  En het verhaal over resistente bacteriën en grondwater slaat nergens op.

 4. Annie van Boxtel zegt:

  Wij worden letterlijk strontziek van de stank en fijnstof. GENOEG IS GENOEG!!!

  • Laat nou de stank en het fijnstof hoofdzakelijk uit de intensieve hokdierhouderij komen, en die hebben niks te maken met derogatie………………….