Volgende maand besluit de Europese Commissie of Nederland de komende vier jaar opnieuw een ontheffing krijgt om meer mest te produceren dan andere Europese landen. Deze zogeheten derogatie heeft geleid tot een explosieve groei van de vee-industrie, met rampzalige gevolgen voor milieu, waterkwaliteit, volksgezondheid en dierenwelzijn. Teken daarom de petitie tegen een nieuwe mestontheffing.

mestontheffing
Teken de petitie tegen een nieuwe mestontheffing | Foto: Pixabay

Dier&Recht voert campagne tegen een verlenging van de mestontheffing. Geen derogatie betekent minder mest, minder mestvervuiling en een aanzienlijke krimp van het aantal dieren in de vee-industrie. Dit is de eerste grote campagne tegen derogatie.

Er zijn gegronde redenen om Nederland een nieuwe ontheffing voor mest te weigeren. Nederland heeft de met de EU afgesproken emissies voor fosfaat, nitraat en ammoniak structureel overschreden. Daarbij wordt er door varkens- en melkveehouders gefraudeerd met mest, landbouwsubsidies en aantallen dieren.  Het mestoverschot wordt in enorme hoeveelheden geëxporteerd naar België, Duitsland en Frankrijk. Dier&Recht waarschuwt die landen voor de ‘giftige’ gevolgen van de Nederlandse mest.

Desastreuse gevolgen
Weilanden, bossen en grond- en oppervlaktewater raken ernstig vervuild door de grote hoeveelheid mest die wordt uitgereden in de landbouw. Het oppervlaktewater bevat resistente bacteriën, weidevogels sterven uit en de biodiversiteit daalt schrikbarend. Het grondwater is tot op 25 meter diep vervuild met antibiotica uit mest. In delen van Brabant en Gelderland is het grondwater zo vervuild dat drinkwaterbedrijven al 15 waterwinpunten hebben gesloten.

mestontheffing
Stop de derogatie! | Foto: Dier&Recht

Petitie
Dier&Recht startte een petitie om de EU te laten weten dat Nederlandse burgers strontziek zijn van de vee-industrie en dat er geen nieuwe derogatie mag worden verleend. De campagne wordt actief ondersteund door diverse lokale actiecomités op het gebied van milieu en gezondheid. Hans Baaij, directeur Dier&Recht:

“In april beslist de EU over de derogatie. Nu is er een unieke kans om de vervuilende en dieronvriendelijke intensieve veehouderij te laten krimpen. Volgens de Universiteit Wageningen zorgt het niet verlengen van de derogatie o.a. voor een verkleining van de varkenssector met 15 procent. Geen derogatie is gunstig voor de dieren, het milieu en de gezondheid van mens en dier. Nu is het moment!”

Teken de petitie hier.

Persbericht Dier en Recht