Twee Franse NGO’s dreigen de Franse regering voor de rechter te slepen, omdat zij haar verplichtingen op het gebied van natuurbescherming niet nakomt. De organisaties stellen dat de staat heeft toegestaan dat pesticiden die schadelijk zijn voor wilde dieren en mensen nog altijd op grote schaal worden gebruikt.

Franse NGO’s dreigen staat met rechtszaak om toestaan pesticiden
Hommel op lavendel | Foto: publiek domein

Notre Affaire à Tous en Pollinis hebben de Franse staat voor een ultimatum gesteld, omdat deze geen adequate wet- en regelgeving heeft ingevoerd. Deze aankondiging werd gedaan op het IUCN World Conservation Congress in de Franse havenstad Marseille. Hier verzamelden van 3 tot 11 september duizenden wetenschappers en natuurbeschermingsdeskundigen voor ’s werelds grootste biodiversiteits-top sinds de pandemie.

De twee NGO’s richten zich specifiek op het gebruik van neonicotinoïden – verboden in de EU maar onder specifieke voorwaarden toegestaan in Frankrijk – en glyfosaat, dat bij gebruik in onkruidverdelgers in verband is gebracht met het doden van insecten en kanker bij mensen. Door het systematische gebruik van deze chemicaliën toe te staan, heeft de Franse staat zijn zorgplicht jegens de in het wild levende dieren van het land verzaakt.

Wetenschappelijke consensus

Wetenschappers hebben herhaaldelijk een verband aangetoond tussen het gebruik van pesticiden op landbouwgrond en het verlies van bestuivers, die essentieel zijn voor zovele voedselketens. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van insecten wereldwijd, samen met de vernietiging van natuurgebieden. Vorig jaar bleek uit een wereldwijd onderzoek dat het aantal insecten in de afgelopen 30 jaar met bijna 25 procent was gedaald. Julie Pecheur van Pollinis:

“Maatschappelijke organisaties proberen al tientallen jaren tevergeefs deze expertise door te geven aan de autoriteiten en oplossingen aan te dragen. De wet moet nu ingrijpen. In de 19e eeuw zijn de mensenrechten geboren; in de 20e eeuw zijn de sociale rechten geboren; de 21e eeuw moet de eeuw van de rechten van de natuur worden.”

Franse NGO’s dreigen staat met rechtszaak om toestaan pesticiden
Dagpauwoog | Foto: publiek domein

Frankrijk komt beloften niet na

Zoals veel landen heeft Frankrijk internationale verdragen ondertekend waarin het de ambitie uitspreekt om het catastrofale verlies aan flora en fauna aan te pakken. Het Franse ministerie van ecologie heeft verklaard dat het noodzakelijk is:

“…de bescherming van de biodiversiteit tot een van de prioriteiten van overheidsbeleid te maken.”

De NGO’s stellen echter dat de maatregelen van de staat ontoereikend zijn geweest. Nicolas Laarman, algemeen directeur van Pollinis, verklaarde:

“Ondanks al het gepraat en ondanks nationale, Europese en internationale wetten en verdragen, is de Franse regering er niet in geslaagd een goedkeuringssysteem voor pesticiden op te zetten dat bestuivers en wilde dieren in het algemeen echt beschermt.”

Franse NGO’s dreigen staat met rechtszaak om toestaan pesticiden
Bij bij zonnebloem | Foto: publiek domein

Macron belooft verandering

Tijdens de openingsceremonie van het IUCN-congres zei president Macron dat hij het Franse voorzitterschap van de EU in 2022 zou gebruiken om op het hele continent aan te dringen op veranderingen in het gebruik van pesticiden. Hij erkende dat een totaalverbod ingewikkeld zou zijn, maar zei dat hij samen met boeren aan hervormingen werkt. In zijn lange openingstoespraak benoemde hij onder andere ook dat de wereld financiële verbintenissen voor de natuur zal moeten aangaan, en dat hij erop zou aandringen om de poolgebieden te gaan erkennen als gemeenschappelijk mondiaal bezit. Tenslotte waarschuwde hij dat:

“…er geen vaccin is voor een zieke planeet.”

Bronnen:

  • The Guardian [1, 2]

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee