In een groot varkensbedrijf in het West-Vlaamse Aartrijke zijn zeker 2.000 biggetjes en 900 zeugen omgekomen bij een stalbrand. De definitieve aantallen zijn nog niet bekend. De brand ontstond afgelopen zaterdagochtend in het midden van een stal, vlak naast de ruimte waar het insemineren van de zeugen plaatsvindt.

stalbrand
Duizenden varkens zijn omgekomen door een stalbrand in Aartrijke | Foto ©Compassion in World Farming

Volgens de brandweer was het moeilijk om de brand te blussen, omdat deze in het midden van het bedrijf woedde en het daardoor lastig was om erbij te komen. Men kon dan ook niet verhinderen dat het vuur oversloeg naar een tweede stal. Rond 10 uur ’s ochtends was het grootste gedeelte van de brand geblust door meerdere brandweerkorpsen, maar er was nog zeker drie uur nablussen nodig. En dan moeten de dode dieren uit de stallen gehaald worden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is het niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Lien Vermeersch, van politiezone Het Houtsche:

“Om alle risico te mijden krijgen de mensen in de omgeving de raad om deuren en ramen uit voorzorg gesloten te houden.”

Al jaren voeren dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Wakker Dier, campagne voor stallen die brandveiliger zijn. Pas na 2011 kwam ook de overheid in beweging. Er kwam een actieplan, maar dat bevatte vooral veel onderzoek en weinig actie. In 2014 werd Het Bouwbesluit aangepast zodat stallen met dieren aan extra eisen moeten voldoen. Maar dit geldt alleen voor stallen die gebouwd of verbouwd zijn sinds de aanpassing van dit besluit en dit betekent dat de meerderheid van de stallen nog steeds zeer onveilig is. Ook worden de stallen steeds groter. Als er dan brand uitbreekt in zo’n grote stal, zijn de gevolgen rampzalig.

Bekijk hier beelden van de vreselijke brand.

Bronnen: HLN, De Redactie, Wakker Dier ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen