Door de wereldwijde vleesconsumptie wordt de druk op Latijns-Amerika verhoogt. De vraag naar vlees is hoger dan ooit, en de vleessector van Latijns-Amerika reageert hierop, met gevolgen voor het milieu. De Latijns-Amerikaanse veeteelt, die geconcentreerd is in Brazilië, Uruguay, Paraguay, Mexico en Argentinië (in die volgorde) spelen een belangrijke rol wat betreft het leveren van vlees in de regio en in de wereld.

vleesconsumptie

Druk op Latijns-Amerika door wereldwijde vleesconsumptie | Foto: Pixabay

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN zijn 25 procent van de calorieën en 15 procent van de proteïnen die de Latijns-Amerikanen consumeren van dierlijke oorsprong. In de regio woont 13,5 procent van de wereldbevolking maar ze produceert iets meer dan 23 procent van het rundvlees en 21,4 procent van het gevogeltevlees dat de wereld consumeert. Ongeveer 80 procent van de veetelers in de regio zijn kleine familiale landbouwers. Maar door de groeiende wereldwijde vraag naar dierlijke producten neemt de impact op het milieu toe. Volgens de prognoses zou de wereldwijde vraag tegen 2050 met 70 procent stijgen.

Deyanira Barrero van FAO-Chili, zegt over de toenemende druk:

“De expansie van de veeteelt in Latijns-Amerika is zowel een kans als een bedreiging voor de duurzame ontwikkeling van de regio…Enerzijds is ze een kans omdat ze rijkdom creëert en de armoede terugdringt, als men de juiste politieke beslissingen neemt en duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden hanteert. Anderzijds is ze een bedreiging omdat ze geen rekening houdt met de kosten voor het milieu en met de mogelijke marginalisering van kleine producenten.”

Bioloog Javier Simonetti van de Universiteit van Chili zegt dat “het beleid in Latijns-Amerika zich bewust moet worden van de uitdagingen die een duurzame veeteelt stelt”. Simonetti wijst onder meer op Argentinië, waar de Universiteit van Buenos Aires op de pampa-graslanden de runderen laat roteren bij het grazen zodat je verschillende hoogtes van begroeiing krijgt en meer inheemse vogelsoorten mogelijk zijn. Simonetti:

“Ze gebruiken vogels als indicatoren van de biodiversiteit, en ze zijn erin geslaagd om de impact van de traditionele veeteelt op de vogelbestanden te veranderen.”

vleesconsumptie
Druk op Latijns-Amerika door wereldwijde vleesconsumptie | Foto: Gleilson Miranda/Flickr

De negatieve gevolgen van de veeteelt in Latijns-Amerika zijn vandaag ontbossing, bodem- en graslanddegradatie, het verlies van biodiversiteit, de daling van de watervoorraden en de uitstoot van broeikasgassen. Met name het Amazonegebied in Brazilië, het Chaco-gebied in Argentinië, Paraguay en Bolivia en de droge en semidroge gebieden in Argentinië en Chili staan onder druk. Simonetti:

“De veeteelt creëert een reeks milieu- en sociale problemen waar geen enkel beleid antwoord op biedt. Met enkele stimulansen, richtlijnen of beperkingen zou men die problemen op zijn minst kunnen neutraliseren…Als we het enorme waterverbruik niet aanpassen, heeft dat rampzalige gevolgen, niet alleen voor het land maar voor de hele wereld. Daarom moeten alle betrokkenen een dialoog aangaan met elkaar.”

Een oplossing zou zijn om minder dierlijke producten te consumeren, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Een wereldwijde verschuiving naar een veganistisch dieet moet honger, brandstofarmoede en de impact van klimaatverandering en de druk op het milieu beperken.

Bronnen: La Chispa, de Vegetariër © PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer