In 2010 vond de grootste offshore olieramp plaats in de geschiedenis. Miljoenen liters olie stroomden de Golf van Mexico in en vernietigden natuurgebieden en doodden velen dieren. Deze desastreuze gevolgen van de olieramp gaan onvermoeid verder. Zo wees recent onderzoek uit dat de voortplanting van de dolfijnen in het gebied in gevaar is door de gevolgen van blootstelling aan de olie.

olieramp
Dolfijnen zwemmen tussen de olievlekken | Foto: NOAA’s National Ocean Service/Wikipedia

Inmiddels het alweer zes jaar geleden dat de BP olieramp plaatsvond. In de golf van Mexico ontplofte het olieboorplatform ‘Deepwater Horizon’ en zonk naar de bodem. Door een niet goed functionerende afsluiter lekten er miljoenen liters olie de zee in. Omdat de lekkage zich op 1500 meter diepte bevond duurde het bijna 3 maanden tot het lekken van de olie kon worden gestopt. Inmiddels is er op dat moment meer dan 3 miljoenen vaten aan olie de zee in gelekt. Deze olie verspreidde zich snel en had desastreuze gevolgen voor flora en fauna. Duizenden dode vogels, zeezoogdieren en schildpadden spoelden dood aan en meer dan 30 nationale natuurparken werden bedreigd door de olie.

Onderzoek
Wetenschappers zijn nog volop bezig met het doen van onderzoek naar de gevolgen van de olieramp. Zo werd vrij snel na de ramp duidelijk dat veel dolfijnen last kregen van dodelijke longproblemen. Eerder verscheen er een artikel op PiepVandaag.nl over de sterfte onder dolfijnen als gevolg van de olieramp.

Dood
Uit een recent onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift ‘Diseases of Aquatic Origin’ blijkt dat de olieramp ook grote gevolgen heeft voor zwangere dolfijnen. In de aangetaste gebieden rond de ramp spoelen velen malen meer dode babydolfijnen en foetussen aan dan in de gebieden daaromheen.  De onderzoekers zeggen dat de grote boosdoener chronische ziektes zijn bij moederdolfijnen die werden blootgesteld aan de olie. Deze aangespoelde babydolfijnen waren niet alleen veel kleiner dan de dolfijnen die aanspoelden in niet-aangetaste gebieden, 88 procent van deze dolfijnen had longproblemen, zoals gedeeltelijk of compleet geklapte longen. Slechts bij 15 procent van de dolfijnen buiten de aangetaste gebieden kwamen deze longproblemen voor. Doordat deze dolfijnen stukken kleiner waren dan de andere aangespoelde dolfijnen, stellen de onderzoekers dat ze zijn gestorven in de baarmoeder of net na geboorte. Hun longen zouden niet de kans hebben gehad om volledig te volgroeien.

Voortplanting
Deze verontrustende uitkomsten zijn wederom een bevestiging dat de dolfijnen in het gebied ernstig zijn aangetast door de olie in het water en dat dit vooral een grote invloed heeft op hun voortplanting. Wetenschappers stellen dat dit zeker nog niet het einde is van de gevolgen van de ramp voor de dieren. Het zal nog vele jaren duren om de populatie dolfijnen te bestuderen en de gevolgen volledig te kunnen bevatten. Eerder is door de overheid een schatting gemaakt van de gevolgen voor de dolfijnenpopulatie. In dit schokkende rapport wordt gesteld dat het nog tot 52 jaar zal duren voordat de dolfijnenpopulaties in het gebied volledig zijn hersteld.

Bronnen: NRC, Discovery ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen