Volgens het landelijke project Stroomversnelling worden sociale huurbouwwoningen uit de jaren ’60 tot ’80 energieneutraal gemaakt. Dit is een megalomaan project voor heel Nederland, waar dit jaar 2000 huizen bij betrokken zijn, met 111.000 woningen eind 2017 en 4,5 miljoen huizen in het verschiet. Een van die pilot projecten hiervoor start in Oud Vossemeer, waar in de Burgemeester Versluijsstraat, huizen van woningcorporatie Stadlander worden gerenoveerd.

dode gierzwaluwen Stroomversnelling
Weer twee dode zwaluwen – Burgemeester Versluijsstraat

Met een experimentele ontheffing voor Stroomversnelling is de Flora- en Faunawet vleugellam gemaakt. Een belangrijk deel van de Nederlandse kolonies gierzwaluwen nestelen in deze oude wijken. Dit alles onder het voorwendsel dat men in ruime mate in nieuwe broedgelegenheid voorziet: nestruimten van zwart plastic, waarin vogels ziek worden of dood gaan.

Marjos Mourmans van Zwaluwen, Adviesbureau:

“Dit is het failliet van Vogelbescherming Nederland”.

De Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland zijn niet geraadpleegd tijdens het maken van het Activiteitenplan door het ministerie van Economische Zaken en de RVO en het schrijven ervan door Aveco de Bondt, een ecologisch adviesbureau dat onderdeel uitmaakt van medestroomversneller VolkerWessels. Aldus heeft men zijn eigen plan goedgekeurd. Er is niet voorzien in alternatieven of werkprotocollen maar in één haal een streep getrokken door de wettelijke bescherming van vogels. Men mag nesten verwijderen, nestingangen blokkeren en het hele jaar rond door bouwen.

Eind april heeft Stroomversnelling gesproken met de Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland. Daar is gesproken over alternatieve nestruimten, maar er zijn geen bindende afspraken gemaakt. Stroomversnelling houdt met de ontheffing een vrijbrief in handen te doen en laten wat men wil.

In de ontheffing staat een aantal belangrijke punten die niet ingevuld zijn, het zijn letterlijk blanco pagina’s. Alternatieve nestgelegenheid is er niet. Vervangende nestruimte ook niet. Het is geen vraag wat er in de voormonitoring staat, het ecologisch werkplan, of wat het werkprotocol is, die zijn er namelijk niet. Ze hebben ook geen deskundigen om op te roepen als er toch nesten met jonge vogels worden aangetroffen. Die vogels kunnen alleen nog maar in de kliko worden gegooid.

In de Burgemeester Versluijsstraat in Oud Vossemeer broedt een kolonie gierzwaluwen. Een kolonie als deze doet er veertig jaar over om deze omvang te bereiken. Eind april zijn de gierzwaluwen teruggekeerd na een vlucht van 7000 kilometer. De dakranden van tien huizen in de Versluijsstraat zijn al op 21 maart dichtgepurd. Het werk ligt stil, vanwege, volgens Woningcorporatie Stadlander, onvoorziene tegenslag op bouwtechnisch vlak.

Inmiddels is in Oud Vossemeer de hel losgebarsten. Elke avond voor het vallen van het donker verzamelen zich tientallen broedvogels in de straat. Verwoed proberen zij hun dichtgepurde nesten binnen te komen. De eerste slachtoffers zijn al gevallen, bij het zoeken naar een ingang elders zijn drie vogels vast komen te zitten en gestorven.
Een bewoner:

“Het regent dode gierzwaluwen, wanneer gaat iemand hier wat aan doen?”

Dit drama, van af- en aanvliegende vogels, vanaf grote hoogten lijnrecht op hun nestingangen toe vliegend, letterlijk hun kop stoten, herhaaldelijk proberen binnen te gaan en er steeds weer fladderend uit naar beneden vallen, of dood vallen, duurt tot het donker is. Dan verdwijnen ze in de nacht…

Persbericht Zwaluwen.info