Helaas worden veel diersoorten ernstig bedreigd. Met onderstaande dieren gaat het zo slecht dat, als er geen wonder gebeurt, de kans groot is dat ze binnen tien jaar zijn uitgestorven.

uitgestorven
Sumatraanse tijger | Foto via Wikimedia Commons

Madagaskarschildpad (Astrochelys yniphora)

Dit is een landschildpad met een schildlengte van ongeveer 45 cm. Deze komt alleen nog maar op Madagaskar voor. Waarschijnlijk leven er nog ongeveer 300 exemplaren in het wild. Op de soort wordt gejaagd door stropers, maar ook door het verdwijnen van bamboe, zijn habitat, heeft het dier het moeilijk.

uitgestorven
Foto: Wikimedia Commons

Iberische lynx (Pardellynx of Lynx pardinus)

Eén van de zeldzaamste katachtigen. Het dier komt voor op het Iberisch Schiereiland. Door de opkomst van de landbouw en door ziektes onder de konijnen, het belangrijkste prooidier van de lynx, zijn de populaties klein en versnipperd geraakt. Het totale aantal wordt geschat op 225 in het wild levende exemplaren.

uitgestorven
© Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico

Sumatraanse neushoorn (Dicerorhinus sumatrensis)

Dit is de kleinste, nog levende, neushoornsoort. De neushoorn kwam vroeger in een groot deel van Zuidoost-Azië voor, maar leeft tegenwoordig alleen nog maar in kleine populaties verspreid over Maleisië, Sumatra en Borneo. Er wordt nog steeds veel op het dier gejaagd vanwege de hoorn die veel geld opbrengt. Waarschijnlijk leven er nog zo’n 200 van deze neushoorns in het wild.

uitgestorven
Sumatraanse neushoorn in gevangenschap | Foto: Michael Sachs via Compfight cc

Bandro of breedsnuithalfmaki (Prolemur simus)

Deze halfapen komen op het eiland Madagaskar voor. Hun leefgebied wordt bedreigd doordat de bossen verdwijnen door de opkomst van de landbouw en mijnbouw. Maar ook door de jacht en het oogsten van bamboe, de belangrijkste voedselbron voor deze halfapen, worden ze ernstig bedreigd. Waarschijnlijk leven er nog 100 tot 150 van deze dieren in kleine geïsoleerde populaties het wild.

uitgestorven
Foto via Wikimedia Commons

Sumatraanse tijger (Panthera tigris sumatrae)

Een tijgersoort die alleen op Sumatra voorkomt. Het leefgebied van deze tijgersoort wordt steeds kleiner door de houtkap vanwege de aanleg van oliepalmplantages. De palmolie wordt onder andere gebruikt voor shampoo, tandpasta en scheergel. Maar ook de papier- en pulpindustrie is verantwoordelijk voor deze houtkap. De afgelopen jaren is meer dan 200.000 hectare bos voor deze tak van industrie gekapt. Daarnaast worden meer dan 40 tijgers per jaar gedood door stropers. Dit wordt steeds makkelijker omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Het aantal tijgers dat nog in het wild leeft, wordt geschat op 400.

uitgestorven
Foto: Wikimedia Commons

Amoerpanter (Panthera pardus orientalis)of Siberische luipaard of Verre-Oostelijke luipaard

De meest noordoostelijk voorkomende ondersoort van de luipaard. Door het verdwijnen van de leefomgeving, de bonthandel en trofeejacht wordt deze pantersoort ernstig bedreigd. Van de slechts 30 exemplaren die nog over zijn, vormt inteelt een groot probleem voor de instandhouding van de soort.

uitgestorven
Foto: RyanTaylor1986 via Compfight cc

Palestijnse schijftongkikker (Latonia nigriventer)

Een kikkersoort waarvan men dacht dat deze reeds uitgestorven was. De kikker kwam voor in het noorden van Israël, maar verdween 60 jaar geleden doordat het leefgebied drooggelegd werd, om plaats te maken voor de landbouw. In 2011 zijn er weer enkele exemplaren gesignaleerd. De kikker blijkt een nakomeling te zijn van de 15.000 jaar geleden uitgestorven prehistorische Latonia-kikker. Geschat wordt dat er nog 14 exemplaren van de soort over zijn. Voor deze levende fossiel is dit te weinig om voort te bestaan.

uitgestorven
Foto via Wikimedia Commons

Axolotl (Ambystoma mexicanum)

Een salamandersoort die tot de molsalamanders behoort. De salamander komt alleen in delen van Mexico voor. De soort is vrij groot en kan wel 30 centimeter lang worden. Het lichaam is bruin tot grijs van kleur. De bekende witte exemplaren worden vooral in gevangenschap gehouden. De salamander kan een wond of lichaamsdeel volledig zelf herstellen of vervangen en komt alleen in diepe meren voor, maar is door drooglegging hiervan grotendeels verdwenen. Drooglegging was niet nodig voor de landbouw, maar om overstroming van de steden te voorkomen. Ook voor de drinkwatervoorziening werden de meren gebruikt. In gevangenschap komt de salamander meer voor dan in het wild, waar het aantal op 1200 exemplaren wordt geschat.

uitgestorven
Foto: only alice via Compfight cc

Yangtze-weekschildpad (Rafetus swinhoei)

Een schildpadsoort die behoort tot de weekschildpadden. De schildpad is één van de grootste zoetwaterschildpadden ter wereld, waarbij de schild een lengte van minstens 60 cm kan bereiken en een groot exemplaar wel 120 kg kan wegen. De schildpad komt voor in China en Vietnam, maar is zo goed als uitgestorven. De grootste bedreiging vormde de verdwijning van de leefomgeving en de jacht vanwege het vlees. Maar ook de schild en botten werden gebruikt voor traditionele medicijnen. Er zijn er nog slechts 6 van in leven, waarvan er 5 in dierentuinen in China leven.

uitgestorven
Foto via Metro

Chinese vlagdolfijn (Lipotes vexillifer) of Baiji

Een walvisachtige die alleen voorkomt in de Chinese rivier de Jangtsekiang. De soort is pas sinds 1918 bij de westerse wetenschap bekend, maar intussen waarschijnlijk al uitgestorven. Op de soort is altijd veel gejaagd voor het vlees, de huid en de olie. Later werd het dier streng beschermd, maar raakte vaak verstrikt in vissersnetten of werd aangevaren door motorboten. Ook de aanleg van de Drieklovendam zorgde ervoor dat er geen doorgang meer was voor de dolfijnen. Mochten er toch nog enkele exemplaren rondzwemmen, dan zijn dit waarschijnlijk de laatst levende exemplaren.

uitgestorven

Bekijk ook dit filmpje over de ernstig bedreigde dieren: 

Bronnen: Metro en Wikipedia PiepVandaag.nl Nicole Brinker