Onlangs bereikte een groep bezorgde dierenvrienden uit het zuiden van het land het bericht dat op een veehouderij een blind kalfje is geboren. De kalveren van deze veehouder gaan allemaal naar een zogenaamd opfokbedrijf. Dierenbeschermers willen het kalfje zo snel mogelijk vrijkopen.

blind kalfje
Het blinde kalfje Helen | Foto: ©PiepVandaag.nl

Bij zo’n opfokbedrijf staan heel veel kalfjes van verschillende boerderijen in één stal. Dat betekent ook dat er veel verschillende soorten virussen en bacteriën aanwezig zijn. Dit zorgt bij de jonge kwetsbare dieren onder andere vaak voor luchtwegeninfecties en diarree. Het antibioticagebruik is dan ook hoog. Jaarlijks worden 1,4 miljoen kalfjes geslacht. De meesten zijn dan zo’n 6 maanden oud. Geen van de kalfjes kende zijn of haar moeder.

Geen kans
Helen is een van de 900.000 vleeskalfjes die in ons land leven. Het hoeft geen betoog dat een blind kalf als eenling geen schijn van kans heeft in een opfok. Een geraadpleegde dierenarts zegt hierover:

“Vanwege deze handicap is er naast het groepsverband ook individuele zorg en aandacht noodzakelijk en deze kan in een opfokbedrijf niet geboden worden. Hierdoor ontstaat het risico bijvoorbeeld dat een blind kalf verstoten raakt van de groep en te weinig voedsel binnenkrijgt, met alle gevolgen van dien.”

Norma’s Universum
De dierenvrienden besloten actie te ondernemen en alles op alles te zetten de boer te overtuigen het kalfje aan hen te verkopen. Ze kreeg de naam Helen, vernoemd naar de blinde activiste Helen Keller. Norma Miedema van Norma’s Universum heeft het geweldige aanbod gedaan om Helen te adopteren. Norma heeft naast ervaring met een blind veulen, dat nu een prachtig en zelfverzekerd paard is geworden, ook net een kalfje opgenomen dat de blindengeleider van Helen kan worden.

Maar er is geld nodig. De boer wil voor Helen de slachtprijs hebben. Dit bedrag hebben de dierenvrienden bijna bij elkaar. Maar daar komen nog transportkosten bij, keuringen door de veearts, inspecties, en misschien wel het belangrijkste: de kosten van de verzorging en voeding van Helen. Alleen al voor de aankoop van melkpoeder is een bedrag van bijna 1500 euro nodig.

Toekomst
Vandaag, als donderslag bij heldere hemel, heeft de boer aangegeven dat Helen zaterdag moet worden opgehaald omdat ze anders alsnog naar de opfok zal worden gebracht. Karen Soeters van PiepVandaag.nl:

“Landbouwdieren worden niet meer als individuen gezien maar als nummers. Deze nummers worden in groten getale gedood zonder dat ook maar iemand zich realiseert dat elk dier afzonderlijk gevoelens heeft, plezier beleeft, angsten voelt en stress ervaart. Helen staat symbool voor het individuele dier en heeft, net als haar soortgenootjes, het recht om zo goed mogelijk verzorgd te worden en in een voor haar veilige omgeving groot te worden. Helaas kunnen we niet ieder kalf redden, maar Helen kunnen we met z’n allen een mooie toekomst geven.”

 

blind kalfje
Help kalfje Helen | Foto: ©PiepVandaag.nl

Helpen
Om kalfje Helen te helpen hebben PiepVandaag.nl en Stop Dierenleed Nederland de handen ineen geslagen om geld in te zamelen voor haar opvang bij Norma. Wie helpt mee?

Helpen kan door een donatie over te maken naar Norma’s Universum (anbi), bankrekening IBAN NL87INGB0005008601 onder vermelding van Helen. Ieder bedrag is welkom en wordt in zijn geheel besteed aan de opvang en verzorging van Helen.

Je kunt ook helpen door dit bericht te delen via de sociale media, met de hashtag #kalfjeHelen.

©PiepVandaag.nl i.s.m. Stop Dierenleed Nederland