Op zaterdag 26 juli 2014 zal er een demonstratie plaatsvinden op de Oostvaardersplassen in Lelystad, georganiseerd door Stichting Stop Dierenleed Nederland. Het doel van deze demonstratie is meer aandacht vragen voor de vele dieren die op de Oostvaardersplassen in de winter een hongerdood sterven.

oostvaardersplassen
Foto: Wikimedia Commons

Op de Oostvaardersplassen zijn meer dieren aanwezig dan het gebied in de winter aan voedsel kan leveren. De bomen worden door de dieren ’s winters kaal gegeten van de honger. Als resultaat daarvan zijn er al vele bomen doodgegaan en hebben de grazers niet genoeg beschutte plekken meer. Elk jaar sterven er op de Oostvaardersplassen vele dieren van de honger. Stichting Stop Dierenleed Nederland is van mening dat deze dieren op de Oostvaardersplassen de dupe zijn geworden van een mislukt experiment en dat dit dierenleed gestopt moet worden.

Tijdens de demonstratie zal onder andere een protestmars langs een gedeelte van de Oostvaardersplassen gelopen worden.

Vanaf het station in Lelystad zal er vervoer plaatsvinden middels een pendelbus naar de Oostvaardersplassen. Wie mee wil doen aan het vreedzame protest, dient zich te houden aan onderstaande regels:

– Dieren mogen niet gevoerd worden;
– Racistische, discriminerende, of anderzijds kwetsende of bedreigende leuzen roepen of dragen op spandoeken is NIET toegestaan;
– Blijf altijd vreedzaam en geweldloos, agressie zal op geen enkele wijze worden geaccepteerd;
– Verwijs pers of politie altijd door naar iemand van de organisatie.

Parkeren en Vervoer
Omdat parkeren op de plaats van de demonstratie slecht/niet mogelijk is, verzoeken wij mensen die met de auto komen te parkeren bij Woonboulevard Palazzo en/of het NS station Lelystad. Wij zullen in een busje pendelen tussen NS station Lelystad, Palazzo en de plek van de demo. Ook mensen die met de trein naar Lelystad komen kunnen daar uiteraard gebruik van maken. Uiteraard wordt iedereen na de demo ook weer teruggebracht.

Datum en lokatie:
Zaterdag 26 juli 2014
Van 12:00 uur tot 16:00 uur
Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad

Tijdschema Demonstratie:
11:00 – Pendelbus naar Kitsweg start met rijden
12:00 – Aanvang Demo
13:00 – Start wandeling langs de Oostvaardersplassen
14:30 – Terugkomst op de Kitsweg
15.30 – Napraten/netwerken/pers
16:00 – Einde Demo

Persbericht: Stichting Stop Dierenleed Nederland