In de Verenigde Staten ontkennen sommige politici klimaatverandering, maar ook in de Nederlandse politiek wordt de urgentie van dit probleem door velen niet gezien. Daarom startte Urgenda in 2013 met ruim 900 mede-eisers een rechtszaak, de zogenaamde klimaatzaak, om via een rechterlijk bevel Nederland te dwingen zich aan de internationale afspraken om in 2020 25% minder C02 uit te stoten te houden. Urgenda won deze zaak, maar politiek Den Haag besloot zich niet bij dit vonnis neer te leggen en ging in hoger beroep.

Aarde - opwarming van de aarde
Foto: NASA (Typhoon Halong vanaf ISS) [Public domain], via Wikimedia Commons
Helaas zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde een stuk ernstiger dan de meeste politici willen geloven. Hieronder volgt een opsomming van vijf feiten die iedereen over de opwarming van de aarde zou moeten weten.

 1. De opwarming van de aarde kent geen pauzes.
  Klimaatsceptici gebruiken het zeer warme jaar 1998 graag als peiljaar, zij zeggen vaak: “De afgelopen 16 jaar was er geen sprake van een significante opwarming van de aarde”. Een gemeen trucje, want El Niño van 1998 zorgde voor een wereldwijde temperatuurstijging.2015 is het warmste jaar ooit gemeten en de voorspellingen zijn dat het in 2016 niet minder warm zal worden. In de periode 1880-2012 is de aarde met 0,85 graden
 2. Grootste klimaatverandering in 11.300 jaar.
  Ondanks dat het klimaat altijd aan verandering onderhevig is, is in de laatste decennia de temperatuur sneller dan ooit gestegen. Het is de grootste temperatuurstijging in 300 jaar.Het feit dat we momenteel met z’n alle zo’n 30 gigaton C02 de atmosfeer in stoten helpt in ieder geval niet bij het omlaag brengen van de temperatuur.
 3. De mens veroorzaakt klimaatverandering.
  De opwarming van de aarde is niet het resultaat van natuurlijke klimaatveranderingen. Het is de mens met zijn auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen, grote veestapel en fabrieken die zorgt voor opwarming van de aarde. Zo draagt de vee-industrie voor zo’n 18 procent bij aan de uitstoot van C02, dat is meer dan de 13 procent die de transportsector voor haar rekening neemt.Volgens een studie van de American Association fort he Advancement of Science, de grootste wetenschapsorganisatie van de wereld, kunnen we met net zoveel zekerheid zeggen dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt als dat we kunnen dat het roken van sigaretten longkanker veroorzaakt.
 4. 97 procent van de wetenschappers wereldwijd zijn het eens over klimaatverandering.
  Een veel gehoord argument van degenen die de opwarming van de aarde (proberen te) ontkennen voeren aan dat wetenschappers het niet eens zijn over klimaatverandering. Uit een peer-review studie blijkt dat maar 97 procent van de klimaatwetenschappers met elkaar op één lijn zitten. James Powel, directeur van National Physical Sciences Consortium, meent zelf dat dit percentage 99.9 procent is.
 5. Een kleine stijging van de temperatuur kan ernstige gevolgen hebben voor de aarde
  Een ander argument dat klimaatsceptici vaak aanhalen is dat het een paar graadjes meer niet zoveel uitmaakt. Het klinkt misschien niet veel, maar dat is het dus wel. Een paar graden kan dramatische gevolgen hebben voor de aarde. Hogere temperaturen zorgen voor meer droogte en meer zware stormen. IJskappen smelten, de zeespiegel stijgt en de zee zal door het absorberen van meer C02 meer verzuren.Droogte, stormen en de stijgende zeespiegel kunnen er mogelijk voor zorgen dat er minder drinkwater is en minder bebouwbaar land. Hierdoor kunnen water- en voedseltekorten ontstaan. Niet alleen de temperaturen stijgen door het opwarmen, alles op onze planeet zal veranderen als we niet snel ingrijpen.

In plaats van in hoger beroep gaan kan de Staat zich veel beter focussen op wat zij kan doen om er voor te zorgen dat in 2020 de uitstoot van C02 met 25% is vermindert ten opzichte van 1990 en op welke manier zij er voor kan zorgen dat zij zelf, maar ook de bedrijven en huishoudens in Nederland overstappen naar meer duurzame energie en minder afval produceren. Het is nu of nooit voor de aarde!

Bron: LiveScience ©PiepVandaag.nl Lianne Raat