Het ministerie van Milieu van Costa Rica heeft onlangs een decreet uitgevaardigd dat de uitgifte van vergunningen om vinnen van hamerhaaien te exporteren, zes maanden opschort. Dit besluit is een direct gevolg van de vele protesten van milieubeschermers op de verkoop van vinnen van deze bedreigde dieren.

export hamerhaaivinnen
Foto Credit: colin.robson11 via Compfight cc

Hoewel de hamerhaai een beschermde haaiensoort is, gaven Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en Environment Ministry’s National System for Conservation Areas (SINAC) toestemming voor de uitvoer van haaienvinnen. De eerste lading van 411 kilo vinnen werd op 24 december 2014 verscheept naar Hong Kong en een volgende lading van 1200 kilo lag begin maart klaar voor verzending. Toen dit bekend werd volgde massaal protest, ondersteund door de voormalige president van Costa Rica, José María Figueres.

De milieuactivisten in Costa Rica waren woedend en verbolgen over de afgegeven vergunningen (o.a. aan het bedrijf Smalley Development S.A.) om hamerhaaienvinnen voor (soep)consumptie naar Azië te exporteren en stelden dat hiermee de CITES-overeenkomst met voeten wordt getreden. De hamerhaai staat vermeld op Appendix II van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): tot voor kort was Costa Rica een van de landen die zich het meest uitsprak voor bescherming van de hamerhaai.

Nu de uitgifte van exportvergunningen is opgeschort zal SINAC het komende half jaar laten onderzoeken of het mogelijk is hamerhaaien commercieel te exploiteren zonder de diersoort verder in gevaar te brengen. Op basis van dit rapport zal de regering een besluit nemen.

Het ontvinnen van haaien gebeurt meestal op gruwelijke wijze. Vinnen worden van de gevangen haaien afgesneden, waarna de dieren verminkt worden teruggegooid in zee om een langzame dood te sterven. Volgens SINAC gaat het vooral om haaien die als bijvangst in vissersnetten terechtkomen: de sociaal-economische voordelen voor de vissers wegen zwaar.

Bronnen: TicoTimes.net, TheCostaRicaNews.com ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.