De deelstaatregering van de Canarische Eilanden heeft besloten om een wetsvoorstel te gaan behandelen die het beschermen én houden van gezelschapsdieren gaat reguleren, net als hanengevechten én circussen met wilde dieren.

hanengevechten
Caranische Eilanden stap dichterbij einde hanengevechten en circussen met wilde dieren | Foto: trey.menefee Flickr via Compfight cc

Met de nieuwe regelgeving zou een wet vervangen worden, daterend uit 1991, waarin erkend werd dat hanengevechten bloedig zijn en niet thuishoren in een moderne samenleving, en dat het nodig was om stappen te maken tot een verbod. Toch liet diezelfde wet het toe dat hanengevechten gehouden mochten worden in gemeenten waar het traditie is, zonder enige subsidie of andere vorm van hulp vanuit de overheidsinstellingen. Ook verbood het de toegang van jongeren onder de 16 jaar.

Het voorontwerp van de nieuwe wet zal eerst behandeld worden door een raad van de deelstaat, vervolgens zal het bekeken worden door de regering én hierna naar het Parlement van de Canarische Eilanden worden gestuurd. Dit proces zal zich naar verwachting voltrekken in de volgende drie maanden.

Volgens parlementslid Barragán erkent het wetsvoorstel dat de samenleving van de Canarische Eilanden enorme stappen heeft gemaakt in de bewustwording rond de behandeling van dieren. De signalen vanuit de samenleving worden nu opgepakt door de autoriteiten.

Euthanaseren 
Het wetsvoorstel heeft als doel om het euthanaseren van dieren niet langer toe te staan, behalve wanneer dit vereist is voor de gezondheid van het dier. Men is zich ervan bewust dat dit een uitdaging wordt, want de Canarische Eilanden kent een hoog aantal in de steek gelaten dieren en zweefdieren, maar dit wordt als een kans gezien om nieuwe doelen te stellen om dit probleem beter aan te pakken.

Daarnaast zullen de boetes die deze regelgeving oplegt gebruikt worden voor het financieren van activiteiten gerelateerd aan het welzijn van dieren. Ook maakt het mogelijk dat eigenaren van dieren, bij ernstige overtredingen, tijdelijk of definitief, een houdverbod opgelegd krijgen.

Bronnen: Público, La Sexta @AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer