Vlak voor de geplande Brexit op 29 maart, wil de Britse minister Michael Gove nieuwe EU-wetgeving invoeren. Onder deze regelgeving moeten dierenopvangcentra grijze eekhoorns en muntjaks (een kleine hertachtige) die zij binnen krijgen, laten inslapen.

muntjaks
Hulpbehoevende grijze eekhoorns en muntjaks mogen na eind maart niet meer worden verzorgd, maar krijgen een spuitje | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Op 28 maart a.s. wordt de EU-verordening ‘EU Regulation 1143/201 the Invasive Alien Species (Enforcement and Permitting) Order 2019’ van kracht. Dit betekent dat gewonde of verweesde grijze eekhoorns en muntjaks die bij dierenopvangcentra worden binnengebracht, moeten worden geëuthanaseerd. Hoewel Groot-Brittannië, tenzij uitstel wordt aangevraagd, een dag later uit de Europese Unie stapt, wil minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken Michael Gove op de valreep op deze wetgeving meeliften.

Grijze eekhoorns en muntjaks zijn invasieve diersoorten: grijze eekhoorns komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en muntjaks uit China. Momenteel verleent overheidsinstantie Natural England vergunningen aan opvangcentra voor wilde dieren om met name eekhoorns op te vangen en uit te zetten in gebieden waar ze geen bedreiging vormen voor inheemse soorten. Deze vergunningen worden eind maart ingetrokken met als doel de verspreiding van de diersoorten te verminderen.

Protest
Vanzelfsprekend kan dit besluit op veel weerstand rekenen. Zo is onder meer een Twitter-storm gepland op donderdag 28 februari om het op te nemen voor de grijze eekhoorns:


Volgens dierenhulporganisatie Wildlife Aid Foundation zal de nieuwe maatregel veel onnodig lijden veroorzaken:

“We hebben net de eerste grijze eekhoornweesjes van het jaar opgenomen en worden geconfronteerd met een dilemma. Het gaat nog om een wetsvoorstel. We hopen dat de autoriteiten een uitzondering maakt voor opgevangen dieren of ten minste de dieren die voor eind maart binnenkomen buiten beschouwing laat.”

Wie een gewond of verweesd dier vindt en weet dat een opvangcentrum het moet laten inslapen, zal door deze wetgeving sneller geneigd zijn een poging te doen het hulpbehoevende zelf op te lappen. Hiervoor is echter specialistische kennis nodig.

Wildlife Aid Foundation is van mening dat grijze eekhoorns niet voldoen aan het stempel ‘invasieve diersoort’.

“Ze zijn niet uit zichzelf naar het Verenigd Koninkrijk gekomen, maar meegenomen. Omdat ze intelligent zijn en zich goed kunnen aanpassen, gaat het goed met de populatie. De huidige regelgeving voldoet al jaren uitstekend en heeft ervoor gezorgd dat we duizenden dieren succesvol hebben kunnen verzorgen, die anders waren omgekomen. De aanstaande wetgeving staat haaks op het beroepsethos van opvangcentra voor wilde dieren die, net als dokters, een morele verplichting hebben om wilde dieren humaan te behandelen, ongeacht de diersoort. Want alle dieren zijn gelijk en moeten gelijk behandeld worden.”

Hoge overlevingskans
Grijze eekhoorns zijn in de jaren 1870 in Europa geïntroduceerd vanuit Amerika. Het beviel de beestjes zo goed dat de populaties snel groeiden: nu worden ze door sommigen als een plaag gezien. Grijze eekhoorns zijn forser dan rode eekhoorns en kunnen meer vet opslaan waardoor ze beter bestand zijn tegen winters weer wat hun overlevingskans groter maakt. Daarnaast krijgen ze meer jongen. Grijze eekhoorns kunnen drager zijn van het eekhoornpokkenvirus SQPV. Zij zijn hier immuun voor, maar kunnen de ziekte wel overdragen op rode eekhoorns, waardoor deze sterven. De verwachting van wetenschappers is dat rode eekhoorns hier in toenemende mate immuun voor zullen worden. Ironisch genoeg kregen eerder rode eekhoorns de schuld van het beschadigen van bossen toen zij in grotere getale voorkwamen en achtte men het nodig de rode eekhoorns te bestrijden. De laatste jaren worden vooral de grijze eekhoorns verguisd.

EU staat slachtpartij grijze eekhoorns vanaf 2016 toe

Ook Muntjaks zijn aan het einde van de 18e eeuw geïntroduceerd, op Britse landgoederen. De kleine hertachtige gedijde goed en ontsnapte dieren wisten zich prima te redden. Ook in Nederland komen muntjaks voor, hoewel nog niet in groten getale.

Bronnen:

©Animals Today Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.