Het demoniseren van wasberen om de jacht op de dieren te rechtvaardigen moet stoppen. Dat is de kern van een brandbrief aan het provinciebestuur van Gelderland, die door 12 dierenorganisaties is ondertekend. Gelderland wil alle wasberen uitroeien, hoewel er slechts een handjevol in de provincie leeft.

stop het demoniseren van wasberen
Stop het demoniseren van wasberen om de jacht te rechtvaardigen | Foto: publiek domein

Exacte aantallen wasberen in Gelderland zijn onbekend, evenals waar de dieren precies leven. Maar deze dieren worden op voorhand al neergezet als een gevaar voor de volksgezondheid, een bedreiging voor de biodiversiteit en voor de landbouw. Helaas zit er een sticker op met de naam ‘invasieve exoot‘, waardoor Europese regelgeving eist dat de dieren uit de vrije natuur worden verwijderd.

In Limburg gebeurt dit ‘verwijderen’ deels door het vangen en herplaatsen van de wasberen, in een samenwerking tussen de provincie, de Zoogdiervereniging en stichting AAP. Gelderland gaf onlangs echter aan niets te zien in het vangen van de dieren, omdat dit niet zou werken. Maar van de circa 50 tot hooguit 100 wasberen in Limburg waren er begin december al 13 gevangen. De dieren worden opgevangen bij AAP, in quarantaine geplaatst en behandeld tegen eventuele parasieten of infecties. Daarna krijgen ze een plek in daarvoor geschikte dierenparken.
.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
.
De 12 organisaties vinden de negatieve berichtgeving over de wasbeer onterecht:

“In heel Europa is tot op heden geen bewijs gevonden van negatieve effecten van de dieren op de biodiversiteit. In Duitsland, waar lokaal hoge dichtheden worden bereikt, is de totale schade aan de landbouw tot op heden minimaal. In Nederland is helemaal geen schade bekend of gemeld.”

Demoniseren

Keer op keer wordt in de berichtgeving aangehaald dat in Maastricht een vrouw is gebeten door een wasbeer en dat de dieren een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Het is waar dat wasberen drager kunnen zijn van een voor mensen schadelijke parasiet, maar de jacht op de dieren kan er ook aan bijdragen dat die parasiet zich juist verder verspreidt, bijvoorbeeld wanneer een wasbeer wordt aangeschoten maar vlucht en elders sterft. De dieren die tijdelijk bij stichting AAP ondergebracht worden krijgen een behandeling tegen de parasiet, waarna er geen enkele bedreiging meer bestaat.

De organisaties die de brandbrief hebben ondertekend hekelen de gekleurde voorlichting omtrent wasberen:

“Dit beleid is niet op feitelijkheden gebaseerd. Wij willen dat de provincie juiste en eerlijke informatie verstrekt.”

Omdat de wasbeer in Duitsland geen of nauwelijks aantoonbare schade aanricht en hoe dan ook de grens overtrekt en zich in Nederland zal vestigen is de jacht op de dieren zinloos, aldus de organisaties. Ze pleiten ervoor om het demoniseren te stoppen en te accepteren dat de wasbeer een nieuw lid is van onze fauna:

“De provincie [Gelderland – red.] heeft er nu heel bewust voor gekozen om tot het einde der tijden wasberen die de landsgrens over wandelen, te veroordelen tot de kogel. Het afschot komt neer op een vorm van zinloos geweld.”

demoniseren
‘Gelderland wil wasberen doodschieten – Dat kan anders!’ | Foto: Stichting AAP

Stichting AAP protesteerde begin december al met een billboard voor de poort van het Huis der Provincie in Arnhem. De deze week verstuurde brandbrief aan het provinciebestuur van Gelderland is ondertekend door Animal Earth Foundation, Animal Rights, Animal Save Nederland, Bite Back, Comité Dierennoodhulp, Dierbaar Flevoland, Een DIER Een VRIEND, Fauna4Life, Hans Bouma,  Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood en VeggieSquad.

Provincie: Gelderse wasberen worden uitgeroeid

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel