Afgelopen zaterdag is een recordaantal vogels gezien tijdens de jaarlijkse vogeltelling. De vogeltelling is onderdeel van de Euro Birdwatch, waaraan 37 landen meedoen. Volgens de Vogelbescherming zijn er maar liefst 1.073.123 tellingen in Nederland gedaan, vorig jaar waren dat er nog ruim 600.000. Ook is er een recordaantal soorten vogels geteld, namelijk 218.

birdwatch
Spreeuw | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De meest getelde vogel is de spreeuw (ruim 390.000 keer) gevolgd door de vink (278.420 keer). Op 150 plekken in Nederland werd geteld. Opvallend zijn ook het aantal waargenomen zanglijsters en veldleeuweriken. Het was de 19e keer dat de Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseerde.

De Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek hebben dit jaar uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw, want ondanks de vele waarnemingen neemt de populatie spreeuwen in Europa al jaren af. Reden voor de organisaties om meer onderzoek te doen en de oorzaken van de achteruitgang te achterhalen.

Top 5 meest getelde vogels:

  1. Spreeuw – 390.732
  2. Vink – 278.420
  3. Zanglijster – 100.554
  4. Graspieper – 68.116
  5. Kolgans – 40.381

Bron: De Vogelbescherming ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.