Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75 procent zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het gebruik van herbiciden en insecticiden in de landbouw hierin een cruciale rol.

neonicotinoïden
Red onze bijen, teken de petitie! | Foto: Pixabay

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Zij zijn de bestuivers van 80 procent van de wilde planten en vormen de voornaamste voedselbron voor vogels en veel zoogdieren. Insecten zijn ook onmisbaar voor de bestuiving van onze voedselgewassen. Ruim 70 procent moet bestoven worden. Een van de gevolgen van het verdwijnen van wilde bestuivers is een jaarlijkse schadepost van 15 miljard euro voor de landbouw in heel Europa. De consequenties voor de natuur en voor onszelf zijn nauwelijks te overzien.

neonicoitinoïden
Foto: Pixabay

Stem voor verbod!
In de derde week van maart stemt de EU opnieuw over een definitief verbod voor buitenteelten voor de neonicoitinoïden: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam. Wij willen dat Nederland stemt voor dit verbod. Hiermee beschermen we niet alleen de bijen, maar ook onze eigen gezondheid en de vitaliteit van onze leefomgeving. Daarom deze oproep aan de minister:

“Beste minister Schouten, bescherm onze bijen en stem voor een verbod op neonicotinoïden binnen de EU.

U heeft de Nationale Bijenstrategie getekend, u noemt uzelf de bijenkoningin van Nederland. U bent een doortastende politica, die niet met zich laat sollen. Bijen en burgers rekenen op u!

Wij roepen u op te stemmen voor een totaalverbod op de neonicotinoïden: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam voor buitenteelten om onze wilde bijen te beschermen.

U bent niet alleen: recentelijk benoemden de VN het gebruik van pesticiden als schending van het mensenrecht op gezondheid. Bovendien zullen Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Estland, Malta, Slovenië, Ierland, Kroatië ook voor een totaalverbod stemmen en zo hun burgers en hun bijen beschermen.”

Teken de petitie hier.

neonicotinoïden
Bijen worden ernstig bedreigd door neonicotinoïden | Foto: Pixabay

Steun
Deze petitie is een initiatief van Sonne Copijn (Bee Foundation), Jaap Molenaar (Bijenstichting) en Tom van de Beek (The Pollinators). De oproep wordt ondersteund door prominente Nederlanders:

 • Jan Terlouw
 • Prof. dr. Rien Aerst Professor of Systems Ecology, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. Frank Berendse Professor of Nature Conservation and Plant Ecology, Wageningen University and Chairman Heimans en Thijsse Stichting
 • Prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar Biologische Plantenveredeling, Wageningen University
 • Volkert Engelsman, nr 1 Duurzame Top 100, CEO Eosta
 • Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman, professor Integrated Nitrogen Studies,VU Amsterdam
 • Prof. dr. Hans de Kroon Professor of Plant Ecology, Professor of Plant Ecology and Director Institute for Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen
 • Willem Lageweg, bestuurder en transitieversneller
 • Prof. dr. Jeroen P. van der Sluijs Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht en hoogleraar bij de Universiteit Bergen, Noorwegen
 • Prof. dr. Geert de Snoo Professor of Conservation Biology, University Leiden
 • Prof.dr.ir. Paul Struik, hoogleraarGewasfysiologie, Wageningen University.
 • Prof. dr. Louise Vet, Director NIOO‐KNAW and Professor of Evolutionary Ecology, Wageningen University

De petitie wordt ook ondersteund door de volgende organisaties en bedrijven:

 • Bee heroes
 • Cruijdthoeck
 • De Bolderik
 • De Natuur en Milieufederaties
 • De Vlinderstichting
 • Faunawatch
 • FLORON
 • Greenpeace
 • Groene Cirkel Bijenlandschap
 • KNNV
 • LandschappenNL
 • RAVON
 • Tuinen van West
 • Urgenda
 • Vakgroep Wilde Weelde
 • Vogelbescherming Nederland
 • WECF Nederland
 • Zoogdiervereniging

Bron: Avaaz – Bescherm onze bijen en stem voor een totaalverbod op neonicotinoïden