2013 was het Jaar van de Patrijs. Daarom zijn in acht Brabantse regio’s initiatieven genomen om de achteruitgang van de patrijs te stoppen. Ten opzichte van 1960 is het aantal patrijzen in Nederland drastisch gedaald, met wel zo’n 95%. Organisaties in acht regio’s kregen een subsidie van 5.000 euro om maatregelen te nemen ter verbetering van het leefgebied van de patrijs. Ook andere vogelsoorten kunnen hiervan profiteren.

Patrijs
Foto: geishatara / Foter.com / CC BY-SA

De Vogelwerkgroep Gemert neemt maatregelen in een grotere regio.

“Wij benaderen boeren en landeigenaren om langjarige braakstroken of kruidenranden aan te leggen langs akkers. De reacties zijn positief. Het gaat om verschillende soorten randen. Wij willen in het voorjaar starten. Zo mogelijk zetten wij afrasteringen terug, zodat koeien niet in de randen kunnen. Daarna gaan wij in samenwerking met het Coördinatiepunt onderzoeken welk beheer het beste is. Er zijn nu in de Gemeente Gemert-Bakel al 300 patrijzen. Wij willen de huidige populatie laten uitbreiden, zodat deze kan migreren naar aangrenzende gebieden”, aldus Martin Vink van de Vogelwerkgroep Gemert.

Volgens Vink is het voor de patrijs belangrijk om houtopstanden uit de ruigtes weg te houden. Vink:

“Dat doen vrijwilligers. Wij willen met weinig geld veel doen. Wij werken bij dit project samen met de Stichting Groene Heerlijkheid en de Stichting Landschap Bakel-Gemert. Wij willen bovendien de braak- en kruidenranden gaan aanbieden aan de boeren, als die in 2015 moeten voldoen aan de eisen voor vergroening van het landbouwbeleid. Dan komen er structureel gebieden die geschikt zijn voor de patrijs. Wij hopen dat dit als een inktvlek uitbreidt naar andere gemeenten”.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.