In de nasleep van de eiercrisis zijn er inmiddels zijn 300.000 gezonde legkippen gedood, en kunnen er nog miljoenen volgen. De kippen zouden de Fipronil vanzelf kwijt raken, maar als ze tot die tijd moet eten is dat te duur…. Dus dan de dood maar weer als ‘oplossing’. Ondertussen zijn de formerende partijen maar aan het praten over “de waarde van het leven”.

dood
Foto: Ongehoord

Opmerkelijk, want uitgerekend deze partijen (D66, VVD, CDA, CU en SGP) stemden op 4 juli j.l. in de Tweede Kamer tegen een motie om eenvoudige preventiemaatregelen te nemen tegen stalbranden. Kort daarna vond de grootste stalbrand in onze geschiedenis plaats en vonden 24.000 intelligente, gevoelige dieren een gruwelijke dood. Veroorzaakt door een industriële veehouder die al een beroepsverbod van de Duitse rechter kreeg wegens zware overtreding van dierenwelzijn- en milieuregels, o.a. geen zorg geven aan zieke dieren en zwakke biggetjes doodschoppen en slaan. Hier is hij welkom, hij mag in Raalte alweer opnieuw beginnen.

Juist van de Christelijke partijen vind ik het onbegrijpelijk dat ze niets willen doen aan het beschermen van het zo kostbare leven. Staat er ergens in de Bijbel dat God daar de dieren niet mee bedoelde? Dat je die maar onbeperkt mag gebruiken, je meer dan een miljoen moorden per dag (Nederland slacht dagelijks ruim 1.3 miljoen dieren voor consumptie) mag plegen?

Over welk geloof hebben we het dan? Het geloof in politiek, welvaart, consumptie, slavernij, economie, het behouden van kiezers? Het is in elk geval niet het geloof in eenheid, verbinding, respect, compassie en liefde.

Het is een morele keuze om je druk te maken over lijden. En er bestaat geen enkele morele rechtvaardiging voor het faciliteren van – en wegkijken bij lijden, om welk levend wezen het ook gaat. Waarom accepteren wij een landsbestuur dat dit nadrukkelijk wél doet, en daarmee van ons land een land zonder werkelijke waarden en ethiek maakt?

Waar is het gevoel en het werkelijke verstand in de politiek? Hoe kan het dat we zo zijn afgedwaald van het besef wat goed en slecht is? Dagelijks voltrekt zich een misdaad van verbijsterende omvang onder onze ogen alsof het de normaalste zaak van de wereld is en waarmee wij massaal instemmen.

Het is zo jammer, we kunnen zoveel beter. Als wij ons gevoel voor moraal écht gaan gebruiken. Er zijn inmiddels zoveel alternatieven voor vlees en zuivel. Het gaat er uiteindelijk niet zozeer om wat je gelooft maar wat je met dat geloof dóet. Alleen concrete daden maken een geloof – welk geloof dan ook -geloofwaardig.

Annemarie Postma ©AnimalsToday