In en rond Overijsselse Natura-2000-gebieden mogen ganzen vanaf vandaag niet meer worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State bepaald. Onder het mom van landbouwgewassenbescherming worden de dieren massaal afgeschoten maar daar is dus vandaag een einde aan gekomen.

Ganzen - Overijssel
Foto: Infomastern / Foter.com / CC BY-SA

Met het afschot van de ganzen werd de Natuurbeschermingswet overtreden en dus stapte de Vogelbescherming naar de Raad van State. De Vogelbescherming betoogde dat het afschot in en rond beschermde natuurgebieden voor verstoring van het leven van vogels zorgt.

De Raad van State heeft nu bepaald dat de klacht gegrond is. Zo heeft het afschot negatieve effecten op in deze gebieden voorkomende kraanvogels, zwanen en watersnippen. In zo’n geval mag er alleen gejaagd worden met een natuurbeschermingsvergunning. Omdat deze niet is afgegeven is de jacht op ganzen illegaal.

Al duizenden ganzen zijn afgeschoten door het besluit van de provincie Overijssel. De provincie hield stug vol en zei altijd dat een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet niet nodig was.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl