Wakker Dier plaatst maandag een paginagrote rouwadvertentie in het AD en Trouw en opent een condoleanceregister voor de oneerlijke dood van zesduizend biologische melkkoeien. Zij moeten naar de slacht vanwege een absurde milieumaatregel van de overheid tegen het mestoverschot. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor deze mestberg. Biologische boeren hebben veelvuldig bij de overheid gepleit tegen deze oneerlijke oplossing, maar tevergeefs. In de rouwadvertentie staan onder andere Witkop 36 en Guurtje 111 van de biologisch-dynamische boerderij Schermereylandt. Zij werden woensdag geslacht tot groot verdriet van hun boerin.

opgeofferd
Foto: video still interview

Eerder interviewde Karen Soeters boerin Leyntje Melse van boerderij Schermereyland:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Tot 1 april 2015 werd de Nederlandse melksector in bedwang gehouden door de melkquota. Bij het afschaffen van deze quota kwam er vanuit de overheid geen vervangende milieumaatregel waardoor de melksector enorm kon uitbreiden. Dit leidde tot een mest- en fosfaatoverschot en een waarschuwing vanuit Brussel. Europa dreigt met intrekking van de ‘derogatie’: een uitzonderingsregel waardoor gangbare boeren meer mest mogen gebruiken op hun land. Om de derogatie te behouden, besloot de Nederlandse overheid dat de melkveesector zo’n 150-200 duizend dieren extra moet slachten om de mestproductie weer op een acceptabel niveau te krijgen.

Biologische boeren moeten inleveren
Eén van de maatregelen van de overheid is dat álle boeren terug moeten naar het aantal koeien dat ze hadden in juli 2015. In totaal gaat dit om 60.000 koeien. Ook grondgebonden, kleinschalige en biologische boeren die geen gebruik willen en kunnen maken van de derogatie, omdat ze toch al minder mest produceren per hectare grond. Ze zijn namelijk gebonden aan strengere milieuregels. Toch heeft de overheid besloten dat de biologische sector moet meebetalen aan het terugdringen van het mestoverschot. Ze betalen met het leven van 6.000 biologische melkkoeien. Voor een deel van de biologische boeren betekent dit het einde van hun bedrijf.

Wakker Dier:

“Dit beleid van de overheid is geen mestbeleid, maar shitbeleid. Biologische boeren moeten koeien opofferen zodat de gangbare sector het milieu extra kan blijven vervuilen.”

Zo kan het ook
Het kan ook anders. Vorig jaar november werd het plan “Grondgebonden Melkveehouderij” gepubliceerd door een coalitie van diverse boeren-, natuur-, milieu- en zuivelorganisaties. Dit voorstel zorgt ook voor de benodigde afname van fosfaat, maar op een manier waardoor binnen vijf jaar alle melkveebedrijven grondgebonden zijn. Dat betekent dat ze allemaal genoeg grond hebben om koeien te weiden en alle mest zelf te gebruiken. Van een mestoverschot is er dan geen sprake meer. Dit gebeurt nu al op biologische en grondgebonden melkveebedrijven. Zo had de overheid een slag kunnen maken naar een duurzame veehouderij, maar helaas beschermt de overheid liever de industrie dan de koe.

Bron: Animals Today en Wakker Dier ©AnimalsToday