De “Ga voor Aap!” actie van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de publieke kinderzender NPO Zapp heeft in totaal maar liefst 240.092 euro opgebracht voor de bedreigde orang-oetans in Borneo. Het WNF heeft vandaag de eindstand bekend gemaakt.

orang-oetan
Foto credit: Abel Brata via Compfight cc

De natuurbeschermingsorganisatie gaat met dit bedrag in Borneo onder meer bomen planten waar het bos verdwenen is. Op die manier krijgt de orang-oetan zijn leefgebied terug. WNF-directeur Johan van de Gronden is erg blij:

“Van elke 1000 euro kunnen we meer dan 1 voetbalveld aan bomen voor orang-oetans planten. Dat betekent dat we met de opbrengst zo’n 240 voetbalvelden gaan terugplanten! We zijn alle kinderen in Nederland die hebben meegedaan heel dankbaar dat ze keihard actie hebben gevoerd voor hun mede-mensaap die zo in het nauw zit!”

Helft leefgebied weg
De orang-oetan is de afgelopen 20 jaar meer dan de helft van zijn leefgebied in Borneo kwijtgeraakt. Een van de belangrijkste bedreigingen is de enorme toename van palmolieplantages. Door houtkap is hun leefgebied versnipperd geraakt. Ze raken letterlijk hun thuis kwijt, waardoor hun voortbestaan wordt bedreigd.

Uitbreiding beschermde gebieden
Behalve het teruggeven van bos, kan het WNF in Borneo dankzij de opbrengst meer onderzoek doen naar orang-oetans en hun leefgebied. De natuurbeschermingsorganisatie spant zich ook in voor uitbreiding van beschermde gebieden. Daarnaast helpen WNF-ers de lokale gemeenschappen bij het opzetten van ecotoerisme activiteiten en ze geven voorlichting aan volwassenen en kinderen over het belang van de bescherming van de natuur en bedreigde dier- en plantsoorten.

Marathon tv uitzending
Publieke kinderzender Zapp en het WNF hebben de afgelopen maanden samen actie gevoerd voor de bedreigde orang-oetans in Borneo. Op 9 mei bracht een tien uur durende marathon tv uitzending van Zapp Your Planet al 153.386 euro op. De actie duurde tot eind mei.

Persbericht Wereld Natuur Fons (WNF)


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.