Bijna tien procent van alle wilde natuur op aarde is sinds 1990 verloren gegaan. Dit komt door menselijke activiteit, zoals de bouw van woningen, de aanleg van wegen en oprukkende industrie. Vooral in Zuid-Amerika en Afrika verdwenen de meeste wilde natuurgebieden.

wilde natuur
De oprukkende mens | Foto: Martin Fisch/flickr

Het totale gebied met ‘wilde natuur’ dat is opgeslokt is volgens Australische onderzoekers twee keer zo groot als Alaska. Dit melden zij in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. Door alle wildernissen op aarde in kaart te brengen kwamen de wetenschappers tot hun bevindingen. Ze definieerden een wildernis als ‘een gebied met landschappen die ecologisch en biologisch onaangetast zijn door menselijke activiteit.’

Zo ontstond er een landkaart die vergeleken werd met een kaart die in 1990 was samengesteld op basis van dezelfde criteria. De studie liet zien dat er op aarde op dit moment nog 30,1 miljoen vierkante kilometer aan wilde natuurgebieden over is. Sinds 1990 is er een gebied van 3,3 miljoen vierkante kilometer verloren gegaan. Het verlies was het grootste in Zuid-Amerika, waar meer dan 30 procent van alle wilde natuurgebieden verdween. In Afrika was de afname 14 procent.

Noodklok
Hoofdonderzoeker James Watson van de Universiteit van Queensland luidt de noodklok. Natuurgebieden waar geen menselijke activiteit plaatsvindt moeten volgens hem vaker een beschermde status krijgen. Watson:

“Deze wildernissen worden te vaak genegeerd door internationale milieubeleidsmakers. Zonder wetten om deze gebieden te beschermen, vallen ze ten prooi aan de menselijke vooruitgang. We hebben hooguit één of twee decennia om deze trend te stoppen.”

Bron ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer