Het Wereld Natuur Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland zetten woensdag 10 juni samen met basisschoolkinderen tientallen jonge steuren uit in de Rijn bij Spijk, achter Nijmegen. Het is een nieuwe stap in de herintroductie van de ernstig bedreigde trekvis die 50 jaar geleden in Nederland uitstierf. De terugkeer van de steur is ook een mijlpaal voor herstel van het oer-Hollandse getijdenlandschap.

steuren
Afbeelding via Wikimedia Commons

Steur: ambassadeur voor een gezonde delta
De steuren krijgen een zender, zodat onderzoekers kunnen volgen hoe het met de dieren gaat. Het uitzetten van de steuren is onderdeel van het ambitieuze project Natuurherstel Haringvliet. Daarin werken zes organisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij samen om het unieke Nederlandse getijdenlandschap in de delta te herstellen. De steur staat symbool voor veel trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting de zee en rivieren nodig hebben. Voor de dieren zijn een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdenverschillen en een open verbinding naar zee noodzakelijk.

Programma uitzetten steuren, woensdag 10 juni
12.45 uur: verzamelen bij de loswal aan de Spijksedijk, tegenover de Steenfabriek in Spijk (gemeente Rijnwaarden)
13 uur: uitzetting steuren door vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen en het WNF
14 uur: voortzetting programma op Waalstrand bij Spijk tot ca. 14.30 uur.
(zie bijlage voor uitnodiging met locatiebeschrijving)

Terugkeer
De Europese Atlantische steur stierf in 1953 in Nederland uit. Sinds 2010 werken het WNF, Sportvisserij Nederland, Diergaarde Blijdorp en ARK Natuurontwikkeling samen aan de terugkeer van de Europese steur in de Rijn. De Rijn was ooit een van de belangrijkste rivieren voor steuren. In 2012 werden voor het eerst steuren losgelaten in Nederland. Dat gebeurde in de Oude Maas bij Rotterdam en de Waal bij Nijmegen. De dieren zijn via de delta naar zee gezwommen en de verwachting is dat zij over een jaar of drie uit zee terugkeren om te paaien. De jonge steuren die worden uitgezet zijn afkomstig van het Franse kweekinstituut Irstea. In Frankrijk is veel kennis over de Europese steur die nog in een kleine populatie voorkomt in de rivier Gironde, in de buurt van Bordeaux. Naast Nederland, werken ook Frankrijk en Duitsland aan herstel van de Europese steurenpopulatie.

Op de website www.steureninnederland.nl vindt u meer informatie over de steur en het steurenproject.

Persbericht WNF


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.