De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft samen met andere internationale organisaties een verbod aangevraagd op de verkoop van levende wilde zoogdieren op traditionele voedselmarkten, vanwege de grote risico’s op overdracht van besmettelijke ziekten op de mens.

wilde dieren
WHO: Verkoop levende wilde dieren moet verboden worden | Foto: Pixabay

Verkoop van wilde zoogdieren

Samen met de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en het Milieuprogramma van de VN (UNEP) vraagt de WHO om een wereldwijde opschorting van de verkoop van levende wilde zoogdieren. Het doel van deze maatregel is om de risico’s voor de volksgezondheid die ontstaan op traditionele voedselmarkten te verminderen. In de aanvraag zijn richtlijnen opgesteld voor maatregelen die nationale regeringen dringend moeten overwegen om de traditionele markten veiliger te maken. Ook kunnen de regeringen met deze maatregelen hun centrale rol erkennen in het verstrekken van voedsel en bestaansmiddelen aan grote bevolkingsgroepen.

Nieuwe virussen

In een gezamenlijke verklaring van de organisaties wordt vermeld dat dieren, in het bijzonder wilde dieren, de bron zijn van meer dan 70 procent van opkomende infectieziekten bij de mens. Vele hiervan worden veroorzaakt door nieuwe virussen. Zo zou ook het Covid-virus via wilde dieren zijn overgedragen op de mens, volgens experts van de WHO. Na een studie van de WHO en China wordt verwezen naar een markt in de Chinese stad Wuhan als de oorsprong van de ziekte. De eerste gevallen werden daar gemeld en de markt lijkt één van de belangrijkste punten van de verspreiding te zijn geweest.

Fokkerijen wilde dieren mogelijke oorsprong corona

Hygiëne en controle

Naast het verbod op de verkoop van levende wilde dieren, vragen de organisaties om meer aandacht voor hygiëne op de voedselmarkten. Zo willen zij dat veterinaire inspecteurs worden opgeleid om nieuwe regels te kunnen handhaven, bewakingssystemen worden versterkt om ziekteverwekkers snel op te sporen en voorlichtingscampagnes worden opgezet voor bewustmaking.

Het verbod dat is aangevraagd is gericht op het risico van het uitbreken van ziekten op traditionele voedselmarkten waar levende dieren worden verkocht, maar is ook relevant voor andere vormen van gebruik van wilde dieren. WHO:

“Alle vormen van gebruik van wilde dieren vereisen een aanpak die wordt gekenmerkt door het behoud van de biodiversiteit, dierenwelzijn en nationale en internationale regelgeving betreffende bedreigde en met uitsterven bedreigde soorten.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop