Senator Cory Booker (New Jersey) en Nita Lowey (House of Representatives, New York) hebben de ‘Refuge from Cruel Trapping Act’ opnieuw aanhangig gemaakt. Deze wet moet, als hij wordt aangenomen, een einde maken aan het gebruik van wrede dierenvallen zoals een Conibear val (lichaamsgrijpende val), snaarval (grijpt het dier om de nek of het lichaam) en een stalen val die het dier grijpt bij zijn pootje. Het verbod moet gaan gelden in zogenaamde National Wildlife Refuge System (NWRS) gebieden (toevluchtsoorden).

dierenvallen
Wetsvoorstel om wrede dierenvallen in Amerika te verbieden nieuw leven in geblazen | Foto: Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Op dit moment telt de Verenigde Staten 566 van zulke toevluchtsoorden en 38 waterrijke gebieden die bij elkaar meer dan 150 miljoen hectare bevatten. Uit een recent gehouden poll door het Animal Welfare Instute blijkt dat 79 procent van de Amerikanen voor een verbod op dierenvallen in de toevluchtsoorden is. Helaas is op dit moment in meer dan de helft van de NWRS-gebieden het vangen van dieren met behulp van wrede dierenvallen toegestaan. Dit strookt geenszins met de doelstelling van het National Wildlife Refuge System, namelijk het behoud van land en water omwille van biologische integriteit, diversiteit en omgevingsgezondheid.

Schokkend
Wilde dieren moeten vrij rond kunnen lopen in de NWRS gebieden. Het gebruik van wrede dierenvallen in meer dan 50 procent van deze toevluchtsoorden is dan ook schokkend. De directeur van het Animal Welfare Instute, Cathy Liss, reageert als volgt op het wetsvoorstel dat nieuw leven wordt ingeblazen:

“Wij danken Senator Booker en Vertegenwoordiger Lowey voor hun vastbeslotenheid om een einde te maken aan de gruwelijke dierenvallen in onze NWRS gebieden. Lichaamsgrijpende vallen, zoals snaarvallen, Conibear vallen en vallen waarbij dieren aan hun pootje klem komen te zitten zijn inhumaan en non-selectief. De vallen horen niet thuis op publiek land waar families hun vrije tijd door brengen en waar iedereen die in een val trapt slachtoffer kan worden.”

Bron: World Animal News ©AnimalsToday.nl Lianne Raat