Het is nog maar de vraag of geeloogpinguïns, die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomen, over 10 jaar nog bestaan. Hiervoor waarschuwen wetenschappers en natuurbeschermers. Volgens onderzoeker dr. Thomas Mattern is het inmiddels te laat voor een plan om de vogels voor uitsterven te behoeden.

geeloogpinguïn
De kans is groot dat de populatie Nieuw-Zeelandse geeloogpinguïns over 10 jaar niet meer levensvatbaar is |flyingkiwigirl Flickr via Compfight cc

Geeloogpinguïns of, zoals ze in het Maori worden genoemd, ‘Hoiho’, zijn te herkennen aan een gele band die vanaf de snavel via de ogen naar de achterkant van hun kop loopt. Volgens wetenschappers en natuurbeschermers bestaat de kans dat de bedreigde vogels met hun karakteristieke gele ogen over 10 jaar praktisch uitgestorven zullen zijn.

Op basis van een model berekende zoölogisch onderzoeker dr. Thomas Mattern van de Universiteit van Otago, dat de pinguïnsoort rond 2060 verdwenen zouden zijn. Maar de data zijn bijgesteld na twee extreem slechte broedseizoenen, het aantal nesten neemt af. Volgens Mattern ziet de toekomst er voor de vogels nog somberder uit dan voorheen. In dit tempo zullen de pinguïns over een decennium functioneel uitgestorven zijn, wat betekent dat er te weinig dieren zijn om de populatie levensvatbaar te houden.

Desondanks lanceerde Eugenie Sage, minister van Natuurbehoud, een opzet voor een herstelstrategie voor de geeloogpinguïn. Het actieplan heeft een looptijd van vijf jaar en is opgesteld in samenwerking met Maoristam Ngai Tahu, de Yellow-eyed Penguin Trust en Visserijbeheer Nieuw-Zeeland. Om de dieren te beschermen is extra geld toegezegd gedurende een periode van drie jaar.

Een nobel streven, maar Dr. Mattern heeft zijn twijfels of het nog mogelijk is de dieren op het vasteland hiermee voor uitsterven te behoeden. Hij hoopt dan ook dat er in de toekomst tijdig meer aandacht zal zijn voor bedreigingen van zeevogels zoals de stijging van de zeewatertemperatuur, visnetten en tekort aan voedsel. Deze zijn volgens hem in het verleden te veel genegeerd, omdat niemand zich eraan wilde branden.

Lees ook:

Geeloogpinguïns Nieuw-Zeeland bedreigd door visserij

Volgens Lisa King van pinguïnbeschermingsorganisatie Penguin Place heeft Mattern gelijk en komt het beschermingsplan waarschijnlijk te laat. In het opvangcentrum verbleven het afgelopen seizoen 304 geeloogpinguïns, op een geschatte populatie van 700 dieren op het vasteland. Het jaarlijkse gemiddelde lag op 100 dieren. De dieren worden om allerlei redenen tijdelijk opgenomen, maar verhongering is de voornaamste oorzaak.

“De populatie verkeert in grote problemen. Het is deprimerend, maar meer kunnen we niet doen. We hebben veel geluk nodig.”

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde