De populatie geeloogpinguïns is in een deel van Nieuw-Zeeland met bijna de helft afgenomen. Volgens dierenactivisten zijn de pinguïns het slachtoffer van overbevissing en door bijvangst van de commerciële visserij.

geeloogpinguïns
Geeloogpinguïns, ook hoiho genoemd | Foto: twiddleblat/flickr

De geeloogpinguïn, of hoiho, komt alleen voor op het Zuidereiland en een aantal Arctische eilanden van Nieuw-Zeeland. Naar schatting bestaat de totale populatie uit 1.600 tot 1.800 dieren in het wild. In het jaar 2000 waren er nog 7.000 geeloogpinguïns.

Tijdens een onderzoek door het ministerie voor natuur op het beschermde eiland Whenua Hou (Codfish-eiland) bleek dat bijna de helft van de oorspronkelijke groep geeloogpinguïns was verdwenen. Elders in Nieuw-Zeeland is sprake van de laagste aantallen vogels sinds 27 jaar.

geeloogpinguïns
Het is duidelijk hoe de geeloogpinguïn aan zijn naam komt | Foto: Chmehl/Wikomedia

Externe factoren
Omdat het eiland vrij is van natuurlijke vijanden van geeloogpinguïns zijn er alleen externe factoren aan te wijzen, aldus uitvoerend hoofd van Forest & Bird’s, Kevin Hague:

“Anders dan andere jaren waarin hoge temperaturen en ziektes zorgden voor doden op het land, blijken de pinguïns nu op zee te verdwijnen. In het gebied waar de pinguïns foerageren is de visserij erg actief. Bijna de helft van de populatie op Whenua Hou is verdronken in de visnetten.”

Slechts 3 procent van de vissersboten heeft controleurs van dodelijke bijvangst aan boord.

geeloogpinguïns
De geeloogpinguïn als symbool van Nieuw-Zeeland | Foto: publiek domein

Op het randje
De geeloogpinguïn is de meest bedreigde pinguïnsoort op aarde. In het natuurreservaat Whenua Hou werden vorig jaar 24 nesten gevonden. Dit jaar waren het er slechts 14. Onderzoekers vrezen dat de vogel, die ook nog eens afgebeeld staat op het 5-dollarbiljet van Nieuw-Zeeland (foto), op het randje staat van uitsterven.

Sue Murray beschermt geeloogpinguïns en reageert dat lokale groepen alles op alles zetten om de geeloogpinguïn tegen uitsterving te beschermen, en dat ze naast de visserij ook nog geconfronteerd worden met bedreigingen door ziektes, honden en klimaatverandering:

“De Yellow-eyed Penguin Trust maakt zich gezien de enorme teruggang ernstig zorgen over de toekomst van de hoiho op Whenua Hou. Onze focus moet nu gericht zijn op mariene factoren die verantwoordelijk zijn hiervoor, want het is vrijwel uitgesloten dat doodsoorzaken op het eiland zelf gezocht moeten worden.”

geeloogpinguïns
Foto: Steve/Wikipedia

Bron: The Guardian ©AnimalsToday.nl Bart van Riel