Kun jij je voorstellen dat je een gezinslid moet achterlaten in geval van nood? Je kind, of in dit geval je hond of kat. Veel mensen zijn het erover eens; het gezin, inclusief de huisdieren, moet samen kunnen blijven in een noodsituatie. Dankzij stichting Blijf van mijn Dier kan dit ook. Zij biedt dieren tijdelijk onderdak en werkt samen met opvangorganisaties zodat dieren mee kunnen naar de opvang.

huiselijk geweld
Dankzij stichting Blijf van mijn Dier hoeven mensen die vluchten voor huiselijk geweld hun huisdier niet in een onveilige situatie achter te laten | Foter.com

In blijf-van-mijn-lijfhuizen, daklozenopvang, ouderencentra en verslavingsklinieken zijn dieren vaak niet welkom. Veel hulpzoekenden stellen daarom hun gang naar de hulpverlening uit en blijven langer dan nodig in een onveilige situatie. Stichting Blijf van mijn Dier biedt hulp. Enerzijds voorziet Blijf van mijn Dier in opvang van dieren bij gastgezinnen, zodat de eigenaar zonder zorgen om het huisdier de hulp kan zoeken die hij/zij nodig heeft. Als de situatie stabiel en veilig is, worden ze herenigd. Anderzijds gaat Blijf van mijn Dier in gesprek met maatschappelijke instellingen om samen te werken aan een nieuw beleid waarin het huisdier als onderdeel van het gezin wordt meegenomen en ook in de instelling kan verblijven.

Troost van je huisdier

Rianne Haaijema, directeur van de nieuwe stichting, geeft aan:

“De tijdelijke opvang van dieren zien wij als een goede noodoplossing, maar het mooiste zou zijn als mensen hun dier bij zich kunnen houden en maatschappelijke instanties huisdieren toelaten. We weten hoe bijzonder de band kan zijn tussen mens en dier en dat het samen blijven met het huisdier juist een positieve rol kan spelen bij het herstel. Met name kinderen lijken hier veel baat bij te hebben.”

Al honderden gezinnen geholpen

Hoewel de stichting onlangs is opgericht, heeft Blijf van mijn Dier sinds 2014 – onder de vleugels van het IFAW (International Fund for Animal Welfare) – al honderden gezinnen en dieren geholpen. Zoals in de Oranje Huizen van vrouwenopvang Blijf Groep waar cliënten sinds 2017 hun dier mee kunnen nemen naar de opvang. Blijf van mijn Dier heeft samen met Blijf Groep beleid ontwikkeld om dieren voortaan toe te laten binnen de instelling.

Vrouwenopvang Kadera en dierenwelzijnsorganisatie IFAW starten unieke pilot

Zelfstandige organisatie

Omdat er steeds meer hulpvragen uit maatschappelijke hoek kwamen, zoals daklozenopvang, verslavingszorg, ouderenzorg en psychiatrie, is in goed overleg en met ondersteuning van het IFAW besloten Blijf van mijn Dier voort te zetten als non-profitstichting. Hierdoor kan Blijf van mijn Dier, naast de huidige focus op slachtoffers van huiselijk geweld, in de toekomst uitbreiden en haar aandachtsgebied verbreden naar andere doelgroepen. Zodat iedere Nederlander de juiste hulp krijgt op het moment dat het nodig is. Het enorm betrokken team van Blijf van mijn Dier staat klaar om huisdieren in nood op te vangen en meer samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke instanties met betrekking tot het toelaten van huisdieren. Stichting Blijf van mijn Dier zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van haar achterban. Iedereen kan zich aanmelden als gastgezin of donateur op www.blijfvanmijndier.nl.

Blijf van mijn Dier zoekt gastgezinnen

Persbericht Blijf van mijn Dier


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.