Tag: vogelpopulatie

vogeltelling
Binnenland, Kort, Nieuws

Vogelpopulatie per provincie bekijken 

De populatie weidevogels is in Nederland de afgelopen jaren sterk afgenomen. Vooral in het rivierengebied en de zeekleigebieden in het zuiden laat de weidevogel zich minder zien, zo blijkt uit onderzoek van Sovon. Deze vogelonderzoeksorganisatie publiceert sinds begin april vogelinformatie op provinciaal niveau. Bij het natuurbeleid…

Lepelaar - Lepelaars
Binnenland, Kort, Nieuws

Zware tijden voor wadvogels 

Uit onderzoek door SOVON Vogelonderzoek Nederland en IMARES Wageningen blijkt dat veel wadvogels de laatste jaren te weinig jongen hebben grootgebracht. Vooral soorten als eidereend, scholekster, kluut, visdief en noordse stern konden de populatie niet op peil houden.   De slechte broedresultaten worden vooral verweten…