Eenentwintig internationale organisaties verenigen zich om het verlies van dier- en plantensoorten tegen te gaan. Hiermee hopen zij de wereldwijde biodiversiteitsdoelstelling voor 2020 dichterbij te brengen.  Deze doelstelling, de zogenoemde Target 12, is erop gericht verdere uitsterving van bedreigde soorten te voorkomen en hun kansen…