In een brief aan bisschop Hurkmans van Bisdom ‘s-Hertogenbosch hebben Stichting De Faunabescherming en Stichting Rechten voor al wat leeft, gevraagd om een gesprek met de bisschop over de Hubertusmissen die in dit jaargetijde onder andere in zijn bisdom worden gehouden. In deze brief refereren…