In een brief aan bisschop Hurkmans van Bisdom ‘s-Hertogenbosch hebben Stichting De Faunabescherming en Stichting Rechten voor al wat leeft, gevraagd om een gesprek met de bisschop over de Hubertusmissen die in dit jaargetijde onder andere in zijn bisdom worden gehouden. In deze brief refereren de organisaties aan een eerdere brief die zij schreven aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Sint-Hubertusmis
Foto: Owen H R / Foter.com / CC BY

In deze periode van het jaar worden de jaarlijkse Hubertusvieringen gehouden in Rooms-Katholieke kerken. Deze vieringen worden druk bezocht door jagers en veelal opgeluisterd door jachthoornblazers. De kerk wordt rijkelijk versierd met gedode dieren en jachttrofeeën. Na de mis worden de jagers en de jachthonden gezegend door de pastoor.

Kortom: een feest voor jagers en een verheerlijking van de jacht in de kerk.

Beide organisaties vinden plezierjacht niet meer van deze tijd. In deze periode van het jaar worden twee miljoen dieren door jagers gedood, puur en alleen voor het ‘genot van het schot’. Uit onderzoek is gebleken dat 86% van de bevolking tegen deze vorm van jacht is.

Waar komt de naam ‘Hubertusmis’ vandaan? Hubertus was een jonge man die leefde in ca. 600 na Christus. Hubertus ging veel op jacht. Tijdens één van zijn jachtpartijen (het was Goede Vrijdag) wilde hij op een hert schieten, toen hij plotseling een lichtend kruis zag verschijnen tussen het gewei van het hert. Hubertus zag dat als een teken dat hij moest stoppen met jagen, omdat dat de gekruisigde Christus kennelijk niet welgevallig was. Hubertus bekeerde zich van de jacht, werd gelovig en uiteindelijk werd hij bisschop.

De Rooms-Katholieke kerk heeft deze legende precies andersom uitgelegd en Hubertus werd heilig verklaard en uitgeroepen tot patroonheilige van de jacht.

Het zou geweldig zijn als Sint-Hubertus voortaan jaarlijks in alle Rooms-Katholieke kerken zou worden herdacht, en dan niet als patroonheilige van de jacht, maar juist als degene die zich van de jacht bekeerde. Niet om het eerste, maar om het laatste is hij immers heilig verklaard.

Persbericht Stichting De Faunabescherming en Stichting Rechten voor al wat leeft


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.